Maria Mattsson Mähl, entreprenör och grundare av 17-nätverket och AlphaCE Fotograf: Henrik Montgomery/TT

Katastrofras för kvinnligt företagande

Kvinnors entreprenörsskap föll med 30 procent i fjol. Fallet var så kraftigt att det drog med sig hela det svenska entreprenörskapet ned trots en ökning bland männen.

Det är katastrofläge. Jag uppmanar näringsminister Ibrahim Baylan att tillsätta en kriskommission”, säger Maria Mattsson Mähl, själv entreprenör och grundare av 17-nätverket och AlphaCE, som även sitter i styrelsen för Svenskt Näringsliv.  

Det svenska entreprenörskapet fortsatte ned under 2018 och bara 6,8 procent av den svenska befolkningen är nu aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Motsvarande siffra år 2017 var 7,3 och 2016 var den 7,6.

Minskningen beror enbart på att kvinnors entreprenörskap rasat till 4 procent från 6 procent året innan.

Det visar årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som släpps idag av Entreprenörskapsforum.  

I Sverige har entreprenörskap i allt högre utsträckning blivit ett manligt fenomen”, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH.

Enligt honom kan minskningen i kvinnors entreprenörskap kopplas till den uppskruvade politiska diskussionen inför valet 2018 om vinstbegränsningar i de branscher där kvinnor är överrepresenterade. Det faktum att männens entreprenörskap ökat under samma period talar för att en starkare arbetsmarknad inte styrt utvecklingen.

Sammantaget är männens entreprenörskapet nu mer än dubbelt så högt som kvinnornas med fjolårets ökning till 9,5 procent från 8,8 procent de bägge föregående åren.   

I eftermiddag ska GEM-rapporten diskuteras på Spårvagnshallarna.

”Vi kan inte bara stå på en scen och ha en åsikt om detta. Vi måste agera, ta reda på vad det beror på och göra något åt det”, säger Maria Mattsson Mähl.  

”Det finns flera saker som måste åtgärdes. Vinsterna i välfärden är en sak, problem för kvinnor att hitta finansiering en annan och kanske är det fel i grundskolan. Kanske uppfostrar vi duktiga flickor att inte våga och att de måste ha facit men det får man inte till affärsplaner.”   

Något är helt klart fel med en nedåtgående trend i entreprenörskap.

”Faktum är att Sverige nu är sämst i hela västvärlden. Vi har tryckt på att vi måste satsa på entreprenörer länge. Det måste finnas riskkapital till kvinnor, man måste jobba med unga företag. Tyvärr vet många politiker inte vad det innebär att driva företag”, konstaterar hon.   

”Väldigt mycket är företagsfientligt, däribland även 3:12-reglerna och exitreglerna. Entreprenörerna måste få känna att politikerna tycker om dem och att de inte bara är något som katten släpat in.”   

Det världsomspännande forskningsprojektet GEM, som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder startade med tio länder 1999 och var 2018 upp i 49 stycken. I årets globala undersökning, som omfattar 68 procent av världens befolkning samt 86 procent av global BNP, har drygt 164000 personer intervjuats.   

Det svenska GEM-teamet består bland annat av Pontus Braunerhjelm.

Läs även: ECB letar ny ledare – nästan alla kandidater män