Fotograf: Unsplash

Sverige i gigtoppen – ”killing zone” hotar

Sverige topprankas i gigekonomin. Det öppnar för fler entreprenörer, men regeringen måste förbättra gigarnas förutsättningar för att vi ska nå dit, menar Entreprenörskapsforum. 

”Socialförsäkrigssystemen och beskattningen måste ses över för gig-arbetarna. Regeringen ska tillsätta en offentlig utredning om arbetsrätten, där borde detta vara med”, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare på Entreprenörskapsforum.

I år har världens största entreprenörskapsundersökning, GEM, för första gången uppmärksammat gig- och delningsekonomin. Sverige placerade sig på en sjätteplats av de 27 länder som 2018 nappade på att göra en frivillig mätning av hur vanligt det är.

Sydkorea rodde hem förstaplatsen, följt av Israel, Chile, Irland och USA på femte plats.

Eftersom individer som är verksamma inom gigekonomin i högre utsträckning än ett genomsnitt av befolkningen planerar att starta företag och är involverade i mycket tidiga faser av företagsstart utgör en gigarbetare en intressant pool av potentiella framtida entreprenörer, framhåller Pontus Braunerhjelm.

”Olika gig kan bidra till att dryga ut lönen, men kan också vara ett första steg mot entreprenörskap”, konstaterar han.

Det är ett viktigt budskap för regeringen att ta till sig mot bakgrund av att Sveriges entreprenörskap åter minskade 2018, enligt årets nationella GEM-rapport.

Mer från GEM-rapporten: Katastrofras för kvinnligt företagande

Ur ett policyperspektiv ställer dock en framväxande gigekonomi en rad samhällsfunktioner som är utformade för ett mer klassiskt industri- och tjänstesamhälle på sin spets. Systemen för att hantera socialförsäkringar behöver reformeras och arbetsmarknaden anpassas för ett större inslag av gigarbetare och entreprenörer, understryker Entreprenörskapsforum.

Pontus Braunerhjelm hänvisar till två brittiska studier och skulle vilja se något liknande här.

Den ena landade i att en ny sysselsättningskategori behöver definieras vid sidan av den traditionella löntagaren och företagaren för ett mellanting men med samma skydd. Den andra om att konkurrenssitutationen snedvrids av de stora techbjässarna.

I och med att de stora techbolagen är dominerande i sina branscher och ofta köper upp uppstickarna efterlyser han även ny konkurrenslagstifning för ett mer dynamiskt näringsliv.

Om inget händer kommer vi på sikt in i en killing zone för nya digitala techbolag, som får svårt att växa och erövra en marknadsposition, varnar han. 
 
”Jag tror att vi behöver mobilisera för att denna typ av konkurrensproblem kan uppkomma. Risken är annars att vår innovationskraft hämmas”, säger han.

”Vi ser inte detta nu, men vi ser att våra framgångsrika företag blir uppköpta i tidiga skeden ofta av amerikanska men även av kinesiska bolag. Regeringen bör studera detta nu och inte gömma sig bakom EU!”, avslutar han.

Det världsomspännande forskningsprojektet GEM, som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder startade med tio länder 1999 och var 2018 upp i 49 stycken.

Det svenska GEM-teamet består bland annat av Pontus Braunerhjelm.

Läs även:Ny rapport: Oldfluencer, vertikalodlare och klimatrevisor hetaste framtidsjobben


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST