ANNONS
Anders Ribbing, vd Vobling.

AR och VR – en revolution som tar affärer till en ny nivå

Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) är nya teknologier som förenar den digitala och den fysiska världen. Möjligheterna som tekniken nu medför innebär ett paradigmskifte för många industrier.

Vobling är ett av de ledande bolagen som specialiserar sig inom Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR). Med passionerad tilltro till tekniken började resan år 2015 i en liten lokal på Södermalm. Drivkraften hos grundarna var övertygelsen om att VR och AR kommer att revolutionera interaktionen mellan människa och maskin och medföra stora möjligheter för företag. Anders Ribbing är vd för Vobling sedan ett år tillbaka:

”Vobling har haft en stark och lönsam tillväxt vilket vi lyckats uppnå helt utan externt kapital. I dag har vi många globala storbolag på kundlistan och en spännande bank av skalbara produkter. Vi har lyckats med något som inget annat branschbolag har gjort i Norden.”

Anders Ribbing menar att bakom framgången finns ett kompetent team som brinner för att lösa riktiga problem och skapa mätbart affärsvärde för kunderna. Under hösten 2018 förvärvades Vobling av Bublar Group (publ) som är det största noterade AR/VR-bolaget i Norden. AR/VR förväntas omsätta 56 miljarder USD år 2022 och nu kraftsamlar Vobling och ökar graden av specialisering med fokus på tillverkningsindustri och e-handel.  

Vobling AB

Vobling AB är ett marknadsledande AR/VR-företag som sedan 2015 utvecklat applikationer och tjänster inriktade mot B2B-marknaden. Bolaget, med kontor i Stockholm och Manila, fokuserar huvudsakligen på två industrivertikaler - Manufacturing & Retail/E-com. Kunder utgörs bland annat av Electrolux, SJ, Tobii, SAAB och Merck.

Läs mer om Vobling här och se hur SJ använder sig av en virtuell träningsplattform här!

”Nu börjar tekniken göra vad den ska, nämligen leverera ROI. Mognaden gör att vi nu fokuserar alltmer på att bygga fullskaliga produkter, ofta parat med andra tekniker som exempelvis AI och eye tracking. Till exempel inom virtuell träning där vi kan omsluta personer i en 3D-värld där övningar simuleras och standardiseras som leder till säkrare, smartare och mer effektiva arbetsplatser”, menar Anders Ribbing.

Enligt Anders Ribbing finns det också stor utvecklingspotential inom e-handel. Snart är 3D och AR en självklar del av e-handeln. Konsumenter vill kunna vrida och vända på produkter, placera dem i den verkliga världen och prova dem virtuellt om det rör sig om exempelvis kläder, skor eller solglasögon.

”Det är lätt att konstatera att 3D och AR håller på att bli en del av webben och e-handeln. Den kompetens vi byggt inom bolaget kommer vi nu att transferera över till en produktportfölj som gör det möjligt för oss att ta en position på en global marknad”, säger Anders Ribbing.

När Anders Ribbing spanar runt hörnet ser han paradigmskiftet som en närmast självklar förändring att räkna med.

”Google, Facebook, Apple, Amazon, Alibaba ... alla storsatsar på AR och VR och öser in kapital vilket syresätter hela ekosystemet. Inom träning och utbildning är VR/AR redan en självklarhet och vi har lyckats attrahera bolag som SJ, SAAB, Tobii och Electrolux. Klart det finns fallgropar – men totalt sett kommer denna visuella revolution att förändra mänskligheten på ett positivt sätt, precis som internet har fått världen att komma samman”, avslutar Anders Ribbing.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST