ANNONS

Ambia växer med förvärv av Apple-återförsäljare

Ambia Trading Groups förhandlingar att förvärva Digital Inn framskrider.

"Målet är att vi ska kunna ta en större position på marknaden och göra det lättare för oss att synka ihop våra andra bolag med varandra", säger koncernens vd Marus Andersson.

Precis som vid noteringen fortsätter Ambia än i dag på inslagen väg, det vill säga att växa. Liksom tidigare år gör bolaget det genom ytterligare ett förvärv, denna gången med målet att stärka sin position på marknaden ytterligare. Bolaget? Digital Inn.

”Det som är intressant med förvärvet av Digital Inn är att bolaget främst inte är inriktat på konsumenter utan istället små till medelstora företag. Samma företag som Isolda-företagen arbetar med när det kommer till exempelvis skrivar- och nätverksprodukter. Med det här förvärvet kommer vi ytterligare ett steg närmare slutkund samtidigt som vi kan erbjuda ett bredare sortiment av både varor och tjänster”, säger Marcus Andersson.

Hur ser lönsamheten ut för Digital Inn?

Marcus Andersson, vd på Ambia.

”Vi ser att vi med det här förvärvet har en intressant möjlighet när det kommer till att öka i volymerna i Digital Inns fysiska butiker men också ett fortskridande arbete när det kommer till den befintliga e-handeln. Därför kommer lönsamheten bli god – inte bara för Digital Inn utan även för våra andra dotterbolag i koncernen”.

När genomförs köpet av Digital Inn?

”Vi äger sedan i maj 37,1 procent av bolaget och har nyligen lagt ett bud på resterande aktier och hoppas att alla förutsättningar är enligt med Ambias riktlinjer. Vi kommer därefter att tillträda som ägare någon gång mellan första juli till sista september i år”.

Ni genomför nu en nyemission, varför?

”Syftet med nyemission är i huvudsak för att ta in mer pengar till Isolda-bolagen, som är i en tillväxtfas. Samtidigt befinner sig bolagen i en position där det krävs kapital för att ta det där steget. Kapital som behövs för att vi ska kunna erbjuda ett bättre utbud med större lagerhållning till både nuvarande men även framtida kunder. Självklart är nyemissionen även riktad för att stärka Digital Inn’s ställning i Sverige samt att investera ytterligare för att ta koncernen till nya nivåer”.

Hur ser er omsättning ut?

”Vi har sedan notering gått från en omsättning på knappt 200 miljoner kronor till att i dag omsätta strax under en miljard kronor. När vi nu genomför förvärvet av Digital Inn så siktar vi på ytterligare ökad omsättning, där vi räknar med att landa på en total omsättning om 1,5 miljarder kronor”.

Hur ser du på Ambias framtidsutsikter?

”Ser vi det ur ett perspektiv om fem år så hoppas jag att vi har en väldigt tydlig plats på den nordiska marknaden som gör att när en tillverkare söker sig ut på marknaden så ska man veta att vi är en bra partner att arbeta med”.

Om Ambia

Ambia Trading Group är ett publikt aktiebolag som grundades i Vimmerby i nordöstra Småland 2011. Ambias affärsidé är att äga och driva bolag som tillsammans skapar starka synergier som för handeln framåt. I dag äger Ambia Trading Group fem dotterbolag till 100 procent som alla jobbar med handel på ett eller annat sätt.

Läs mer här!


För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.