Fotograf: Pixabay

LO-fack: ”Vi måste ha breda låglönesatsningar”

Den fackliga sammanslutningen 6F vill ändra modellen för lönebildning i Sverige. ”Då fångar vi in de stora kvinnodominerade grupperna i offentlig sektor”, säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.

Fackförbunden inom 6F vill att nuvarande lönebildningsmodell med industriavtalet skrotas och ersätts med en bredare förhandling där LO förhandlar tillsammans med tjänstemännen PTK. De tror inte att någon ny modell kan finnas på plats till kommande avtalsrörelse 2020, men redan då vill de ha ett ökat inflytande och insyn i industrins förhandlingar samt en låglönesatsning.

Det framgick vid en pressträff på tisdagen där 6F presenterade sitt förslag till ny lönebildningsmodell.

Sekos ordförande Valle Karlsson sade att 6F föreslår att en ny lönebildningsmodell där LO förhandlar tillsammans med tjänstemännen i PTK, för att kunna ta breda samhällsekonomiska hänsyn. Arbetsgivarsidan borde då kunna representeras av Svenskt Näringsliv, även om 6F inte har några exakta synpunkter på hur arbetsgivarna organiserar sig.

”Vi kommer efter sommaren att inleda kontakter med LO och PTK, för att se om vi kan få fler att ansluta sig till detta”, sade han.

6F har ingen förhoppning om att den nya lönebildningsmodellen kan införas redan till kommande avtalsrörelse 2020, men redan till dess kommer de att ställa krav på ökat inflytande och insyn i förhandlingarna, samt en låglönesatsning där de som tjänar under 28.000 kronor i månaden för samma påslag i kronor som de som tjänar 28.000 får.

”Vi kommer inte att acceptera att vi i nästa avtalsrörelse har så här liten insyn. Vi måste också ha en låglönesatsning. De två kraven kommer att finnas med redan i avtalsrörelse 2020”, sade Valle Karlsson .

Han sade också att 6F:s utgångspunkt är att ingå i LO-samordningen.

”Alla förbund kan välja att avstå om de inte får med rätt frågor”, påpekade han som svar på en fråga vad de gör om de inte får gehör för sina krav

Fastighets ordförande Magnus Pettersson sade att lönebildningen måste förändras i takt med tiden.

”Andra sektorer har växt, och industrin minskat och vi måste börja se lönebildningen ur ett bredare perspektiv. Den nuvarande lönemodellen har inte lyckas. Vi har låga löneökningar i vissa sektorer, trots hög arbetskraftsbrist”, sade han.

Byggnads ordförande Johan Lindholm sade att förbunden utanför industrin inte är delaktiga i att sätta lönerna. LO-samordningen har ingen formell betydelse utan förbunden inom industrin förhandlar själva.

Läs även: Så kan e-kronan sätta stopp för minusräntor och sänka bankernas lönsamhet

”För stor hänsyn tas till industrins villkor och inte lika stor hänsyn till alla oss andra som jobbar i Sverige. LO-samordningen måste stå över andra sammanslutningar. Alla viktiga beslut måste fattas beslut om i LO:s styrelse, i stor kontrast till i dag när hela denna makt ligger hos industriförbunden”, sade han.

Han sade att det fortsatt krävs en centraliserad lönebildning, 6F vill inte gå fram i någon mindre konstellation, men makten ska ligga hos LO och inte hos de LO-förbund som är med i Facken inom industrin.

Elektrikernas ordförande Jonas Wallin sade att dagens lönemodell inte lyckats rätta till osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

”Vi måste ha breda låglönesatsningar. Vi föreslår att man till nästa avtalsrörelse ska göra en extra lönesatsning för alla som tjänar under 28.000 i månaden och ge dem ett kronpåslag. Då fångar vi in de stora kvinnodominerade grupperna i offentlig sektor. Det är också viktigt av rekryteringsskäl”, sade han.

Nivån på 28.0000 kronor i månaden är sedan tänkt att höjas varje år med löneutvecklingen.

Målarnas ordförande Mikael Johansson sade att även löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän måste minska, i linje med LO:s mål. Han sade att ett lågt lönemärke gynnar tjänstemän som har en högre löneglidning.

”Starka grupper på arbetsmarknaden får då en större möjlighet att ta för sig, vilket leder till ökade löneskillnader”, sade han

Han sade också att löneökningar bör anges i kronor och inte i procent.

”De måste naturligtvis räknas i kronor. Annars får bara de med högst inkomster mer i kronor än dem med lägre inkomster”, sade han.

Läs även: Aftonbladet: Finansministern vill höja bensinskatten


Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.