Till höger: Kerstin Almroth. Fotograf: VA.se / Lena Lee

Norrfolks grundare får kritik för sina uttalanden om diamantbranschen

”Det här är långtifrån en lyxindustri.”

”En marginal på tio gånger inköpspriset är helt tagen ur luften. Ingen i min bransch ligger på sådana marginaler”.

Det hävdar Kerstin Almroth som driver den fristående butiken Guldsmedjan Umeå och har varit verksam i branschen sedan 1991.

Då jag påpekar att Norrfolks-grundarens uttalande bygger på hennes egna erfarenheter av att ha jobbat i smyckesbranschen menar Kerstin Almroth att guldsmedsbranschen består av folk som arbetar med det man älskar och vill göra kunderna så nöjda det bara går. Det inkluderar att inte ta ut hutlösa priser.

Läs även: Så ska hon stoppa alla ”blodsdiamanter”

”Det här är långtifrån en lyxindustri. Jag kanske möjligen snittar en marginal på 2-3 gånger inköpspriset, men då ska det även betala lokalkostnader och personal.”

Hon tror att mycket handlar om att en ung person i branschen som Elise Lindqvist är bättre på att marknadsföra sig, men att hon på grund av sin korta erfarenhet i densamma inte är lika kunnig om de tekniska aspekterna av densamma.

”Yngre personer i branschen är ju ofta duktiga på marknadsföring och annat och där har vi som har spenderat många år i den mycket att lära.”

Kerstin Almroth vänder sig dock även emot Norrfolks-grundarens påstående om att man via henne slipper etiska problem i det att hon sade ”....Diamanter som bryts ur jorden kan ha uppemot 15 mellanhänder och har kallats för blodsdiamanter efter att handeln bland annat har bidragit till inbördeskriget i Sierra Leone.”

Guldsmedsägaren sticker visserligen inte under stol med att så fort man handlar med saker som kostar mycket pengar kommer dåliga människor att försöka sko sig, men hävdar att trots det är det bara 0,1 procent av diamanterna på hela världsmarknaden som kan kallas för konfliktdiamanter idag.

”Majoriteten av de som handlar med diamanter är mycket seriösa och arbetar oavbrutet med etiska aspekter.”

Hon får medhåll från Lisa Levinson som tidigare var strategic project manager på den globala branschorganisationen Diamond Producers Association, DPA, men numera arbetar som marknadschef på densamma.

”99,9 procent av alla diamanter är vad man kallar Kimberley-certifierade, vilket är en strikt kontrollmekanism implementerad av den privata och offentliga sektorn som effektivt hindrar handel av diamanter från potentiella konfliktområden.”

Lisa Levinson menar att labbodlade diamanter är en ganska ny produkt på marknaden i det att labbodlade varianter visserligen har funnits industriellt sedan 1950-talet, men endast i så kallad ”juvelkvalitet” under senaste 10 åren.

”I början var labbodlade diamanter dyrt att tillverka, men i takt med att kostnaden har blivit lägre dyker labbodlade diamanter upp alltmer på marknaden.”

DPA har nyligen publicerat en studie som visar att de flesta diamanter utvinns av världens gruvbolag, över 75 procent har stor transparens och många arbetar med så kallade negativa utsläpp i det att om man utvinner diamanter från ett visst område skyddar man samtidigt tre gånger så mycket mark.

”Gruvföretagen lägger hundratals miljoner dollar per år på att skydda miljön”, säger Lisa Levinson. Hon berättar också att gruvjätten De-Beers har som mål att bli helt koldioxidfri genom att utveckla en teknik där man ”suger upp” mer koldioxid än man släpper ut.

”Diamanter är en lyxprodukt och då ska de också ha positiv impact. Diamantgruvföretagen som utvinner 75 procent av alla världens diamanter har en netto-socioekonomisk påverkan på 16 miljarder dollar per år.”

Läs även: Diamantdrottningen: ”Alla goda ledare samarbetar, men kvinnor är bättre på det”

Däremot visar rapporten att så kallade syntetiska diamanter – där även kallade labbodlade diamanter ingår – släpper ut tre gånger så mycket koldioxid som diamanter som utvinns ur gruvor.

”Då du tillverkar en syntetisk diamant utsätts kolkornet för tiotusentals gånger så högt tryck som atmosfären och dessutom kräver processen en massa uppvärmning.”

Hon hävdar att den sortens processer framförallt bedrivs i länder som Kina och Singapore, medan vissa amerikanska aktörer håller på med försök kring förnyelsebara energikällor sedan ett antal år tillbaka.

Rapporten visar att de 77 000 människor i världen som jobbar inom diamantgruvbranschen idag snittar cirka 66 procent mer i lön den genomsnittliga lönen i de länder där man jobbar. I en bransch som omsätter 88 miljarder dollar – från gruva till detaljandel – är många dessutom universitetsutbildade gruvingenjörer.

Själv pluggade hon på Handels och arbetade som managementkonsult i Stockholm, men tröttnade och flyttade till Sydafrika för att gå en diamantkurs. Då hon hävdar att diamanter redan är en lyxvara som redan betingar ett högt pris går det inte att lägga på några stora marginaler – det vill säga om inte diamantsmycket har distinkt design och varumärke eller om juveleraren skapar en unik köpupplevelse.

”För många är ju diamanter det viktigaste inköpet man gör i det att ädelstenarna ofta symboliserar kärlek till en annan person.”

Läs även: Rosa diamant såld för rekordpris: 450 miljoner kronor