Fotograf: Unsplash

Därför rusar forskningsbolaget på börsen idag

Calliditas aktie öppnar upp med omkring 20 procent. 

Forskningsbolaget Calliditas har ingått licensavtal med Everest Medicines rörande utveckling och kommersialisering av Calliditas ledande läkemedelskandidat Nefecon i den kinesiska regionen och Singapore för den kroniska autoimmuna njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt avtalet får Calliditas en initial ersättning på 15 miljoner dollar, eller cirka 140 miljoner kronor, när avtalet tecknats. Vidare får Calliditas framtida delbetalningar kopplade till fördefinierade milstolpar under den fortsatta utvecklingen, regulatoriska processen och kommersialiseringen på upp till ytterligare 106 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,0 miljard kronor, inklusive en option värd upp till 20 miljoner dollar, cirka 190 miljoner kronor, för utveckling av Nefecon inom andra potentiella indikationer. Everest Medicines kommer även att betala karakteristisk royaltyersättning på försäljning, heter det.

Calliditas driver för närvarande en registreringsgrundande, global klinisk fas 3-studie med Nefecon för behandling av patienter med IgAN.

Avtalet ger Everest Medicines exklusiva rättigheter att utveckla och kommersialisera Nefecon i Kina, Hongkong, Macau, Taiwan och Singapore och kan, beroende på resultatet av diskussionerna med tillsynsmyndigheterna, leda till att kinesiska studiecentra inkluderas i den pågående registreringsgrundande studien NefIgArd, med målet att få accelererat registreringsgodkännande på den kinesiska marknaden.

Efter potentiella registreringsgodkännanden kommer Everest Medicines att ansvara för kommersialiseringen av Nefecon i de relevanta områdena.

Calliditas aktie öppnar upp med omkring 20 procent. 

Läs även: Hon automatiserade bort sitt toppjobb på Spotify: ”AI ger inte färre jobb utan fler”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST