Podcast del 4 - Sarah McPhee, Näringslivets mäktigaste kvinnliga styrelseproffs 2019

Styrkan och lugnet Sarah McPhee utstrålar, blandas med tydliga tankebanor. Ett av alla ord som beskriver henne är orädd. Något hon alltid har varit. I VA Kvinna Podcast berättar hon om hur lärdomar om människors svagheter och styrkor kan tas tillvara och hur vi ska förändra de normer som har funnits i hundratals år.

Sarah berättar om uppväxten i Colorado, hur det var att komma till Sverige, om vikten av att ha bra lärare, släktingar och vuxna omkring sig som ung. Om hur barn ska hanteras på ett vuxet sätt och om hur man antingen kan låta allt spilla över och bli en medberoende person i ett dysfunktionellt hem eller så kan man lära sig att hitta styrka och ta befäl i kaos.

Känslan av att inte ha något att förlora har tillsammans med en stor dos driv och förändringsvilja tagit Sarah till många spännande platser i världen. Hon är generös i sina beskrivningar av hur livet har formats av erfarenheter, möten och relationer och hur hon lyckas hitta balansen mellan alla uppdrag.

Människors fulla potential ligger som ett orubbligt fundament och det finns en stor dos hoppfullhet i Sarahs sätt att beskriva framtidens ledarskap. En inkluderande kultur är en självklarhet för Sarah, som nu har skapat verktyget Clusjion för att hjälpa organisationer att se, förstå och tillvarata affärsnyttan med mångfald.

Att folk ljuger, har Sarah fått erfarenhet från den hårda vägen, men självklart har inte heller det stoppat hennes driv framåt. Som hon själv säger: “Man ska gå in för livet - för det är då man får mest utdelning”.

Trevlig lyssning!
Felicia och Julia.

Klicka på playsymbolen i bilden för att att lyssna.

Intervjuare: Felicia Fazzi
Producent: Julia Siwertz
Ansvarig utgivare: Åsa Uhlin