Fotograf: Fotograf: Tomas Oneborg / SvD / TT

Oscar Properties preferensaktie rusar – men experten varnar "Mycket kan hända"

”Det är sammantaget en svår materia”, enligt sparekonomen Joakim Bornold. 

Kurserna i bostadsutvecklaren Oscar Properties preferensaktier sticker uppåt efter att bolaget senarelagt utbyteserbjudandet till stamaktier men angivit det bolaget kallar ”marknadssonderade” utbytesvillkor.

Preferensaktien har ökat 23 procent till 52:00 kronor, efter lunchtid på onsdagen. B-preferensaktien stärktes 60 procent till 194:00 kronor medan stamaktien var upp 4 procent till 8:70 kronor.

Enligt bolaget förväntas de fullständiga villkoren för preferensaktieägarna ligga i linje med 20 stamaktier av serie B2 för varje preferensaktie, respektive 40 stamaktier av serie B2 för varje preferensaktie av serie B.

Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, påpekar att det dock inte råder något arbitrage-förhållande mellan de olika befintliga aktieslagen utan säger att en riskpremie är motiverad.

En planerad extra bolagsstämma, som skulle ha ägt rum den 11 juni, har ställts in då bolaget har arbetat, och fortsätter att arbeta, med ett antal andra åtgärder hänförliga till bland annat bolagets kapitalstruktur, påpekades det i tisdagskvällens pressmeddelande.

Läs även: Dagens börsnykomling stiger tvåsiffrigt - här är framtidsplanerna

Utöver utbyteserbjudanden till preferensaktieägarna har tanken varit att även erbjuda obligationsägare ett utbyte till B2-stamaktier. Oscar Properties-koncernen har obligationslån om nära 1 miljard kronor, enligt den senaste rapporten. Därutöver har planen varit att genomföra en ”begränsad spridningsemission”. I tisdagskvällens pressmeddelande nämndes inget om villkoren i dessa delar av kapitaliseringen.

Joakim Bornold säger att det är oklart vad eventuella kapitalinjektioner vid sidan om utbytet kan innebära för nuvarande aktieägare.

För nuvarande stamaktieägare skulle bara utbytet av preferensaktier medföra en stor utspädning. Baserat på de sonderade förhållandena skulle exempelvis vd:n Oscar Engelberts ägarandel minska från 39 till 15 procent av kapitalet, men bara från 42 till 36 procent av rösterna, då B2-aktieägare endast erbjuds en tiondelsröst.

Skillnaden i kurserna mellan bostadsutvecklaren Oscar Properties olika aktieslag är inte något som gett upphov till arbitragemöjligheter.

Det säger Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Ett arbitrage är ett förhållande mellan två säkra variabler så detta är långtifrån ett arbitrage. Jag noterar att tisdagskvällens pressmeddelande mottagits positivt för preferensaktierna. Informationen kan ses som bättre än inget, men det saknas fortfarande många bitar i pusslet att refinansiera Oscar Properties”, säger han.

Joakim Bornold tycker inte att den information som kommit ut var särskilt ”konkret” och att utformningen av räddningsaktionen ännu tycks vara ofullständig.

”Varför skjuter bolaget på tidsplanen och vad för nyheter kan tänkas komma. Det bästa rådet som går att ge i nuläget är att vänta och se, med nuvarande information är det svårt att veta egentliga värden”, fortsätter han angående prissättningen av exempelvis preferensaktierna.

Sparekonomen undrar vad för sidospår som bostadsutvecklaren jobbar på. I pressmeddelandet angavs bara att bolaget pllellt med utbyteserbjudandet har arbetat, och fortsätter att arbeta, med ett antal andra åtgärder hänförliga till bland annat kapitalstrukturen.

”Det är sammantaget en svår materia”, fortsätter Joakim Bornold som utöver utbytet till preferensaktieägare framhåller att bolaget även har obligationsinnehavare som ska erbjudas utbyte till B2-stamaktier. Därtill finns faktorer som storprojektet Gasklockan att ta hänsyn till, påpekar han.

I måndags angav vd:n Oscar Engelbert under en presentation att Oscar Properties för diskussioner om möjliga samarbetsavtal för Gasklockan. Marken för projektet med cirka 300 bostäder har uppgetts kosta mer än en halv miljard kronor att köpa loss från Stockholms stad. Tillträdet har beräknats till månadsskiftet oktober/november i år.

”Mycket kan fortfarande hända, det är inget klubbat förslag, utbytesrelationen kan tänkas förändras och en rad saker kan hända inom bolaget”, fortsätter sparekonomen Joakim Bornold med tillägg att det inte går att ta ställning till erbjudandevärden innan en fullständig refinansieringsplan har presenterats.

Läs även: Oscar Properties fortsätter att rasa – samtidigt som problemen ökar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST