Fotograf: Unsplash

Världens största företag – klimatkrisen kommer kosta 10 000 miljarder kronor

Men företag som satsar på klimatomställning ser större vinster än förluster. 

En grupp bestående av världens största företag, tillsammans står de för nästan 170 000 miljarder kronor i marknadsvärde, värderade att klimatrisker kan kosta deras verksamheter nästan 10 000 miljarder kronor. En stor del av dessa kostnader beräknas inträffa inom de närmsta fem åren. 

Detta enligt en dagsfärsk rapport från CDP, som kartlagt de finansiella klimatriskerna för bland annat Apple, Blackrock, L'Oreal, BMW, Nestle, Nokia, UBS och Unilever. 

De estimerade kostnaderna för klimatrisker kan jämföras med det dubbla av Sveriges BNP år 2018 vilket uppgick till 4 790 miljarder kronor. 

Företag kan i genomsnitt tjäna 7 gånger omställningskostnaden för att klimatanpassa sina varor och tjänster - 3 000 miljarder kronor i omställningskostnader och 21 000 miljarder kronor i vinstmöjligheter, framgår det i rapporten från CDP. 

CDP:s kartläggning visar att 21 000 miljarder kronor kan komma från kumulativa vinster när affärsmöjligheter realiseras i samband med klimatförändringar. Dessa inkluderar intäkter från en ökad efterfrågan på produkter eller tjänster med låg klimatpåverkan, till exempel elbilar, och att konsumenternas preferenser förskjuts mot dessa.

Därför skriver CDP att investerare och intressenter kan förvänta sig se en betydande förändring till klimatvänligare produkter och tjänster från världens största företag. 

 ”Målsättningarna för klimatåtgärder har aldrig varit tydligare för företagen. Vår analys visar att det finns en mängd risker från klimatförändringar, inklusive försämrade tillgångar, marknadsförändringar och fysiska skador från klimatpåverkan, samt konkreta konsekvenser för verksamheter”, säger Nicolette Bartlett, chef för klimatförändringar, CDP.

Kostnader omkring 5 000 miljarder kronor är klassade som högst sannolika och kommer att komma från högre produktionskostnader till följd av juridiska och politiska förändringar och regelverk. Över 80 procent av företagen ser stor klimatpåverkan, inklusive extrema vädermönster, stigande globala temperaturer och ökad prissättning av växthusgaser.

Läs även: 6 saker om FN:s nya klimatrapport – som visar att vi har mindre än ett decennium på oss att få ordning på klimathotet

Företag rapporterar en potential kostnad på 2 500 miljarder kronor i förluster på grund av strandade tillgångar som förlorar sitt värde. Ett exempel är tillgången av fossila bränslen som inte längre kan ge ekonomisk avkastning. Detta till följd av ett marknadsskifte, övergången till en koldioxidsnålare ekonomi eller företag som blir drabbade av fysiska inverkan från klimatförändringar.

”I enlighet med rekommendationerna från FNs IPCC-rapport är vårt kollektiva svar på klimatförändringar mer brådskande än någonsin, och det är uppenbart att företagsåtgärder inte kan försenas. Så det är positivt att det finns ett rapporterat potentiellt värde hos företagen att investera i övergången till mer hållbara verksamheter.”, säger Nicole Bartlett.

Läs även: Investerarnas nya favoriter - bolagen som fångar koldioxid direkt från luften


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST