Fotograf: Pxhere

Startup-parlör: Lär dig det nya digitala fikonspråket

Inom startupvärlden vimlar det av uttryck från Silicon Valley inklämda i en svensk språkdräkt. Meningsfulla uttryck för specifika koncept eller skenbart sofistikerade banaliteter? Åsikterna går isär…

”För att skala upp och disrupta ekosystemet måste vi exekvera vår pivot mot en ny vertikal”, säger 2000-talets entreprenörer.

”Men hur hög är unikiteten och vilka metriker använder ni?”, frågar då riskkapitalisterna.

Här är en liten parlör för dig som vill lära dig det digitala fikonspråket:

1. Vertikal

Det är inte en synonym till lodrätt, utan ett nytt ord för ’produktkategori’, ’bransch’ eller ’nisch’. Nackdelen (eller fördelen) är att ingen förstår vad som menas. Exempel: ”Nu breddar vi vårt erbjudande med en ny vertikal.”

2. Exekvera

Det låter ödesmättat och innehåller bokstaven ’x’. När de riktigt stora planerna ska sättas i verket är det alltså bättre att ’exekvera’ än att ’göra’, ’verkställa’ eller ’utföra’. Exempel: ”Vi måste bli ännu bättre på att exekvera på digitaliseringens möjligheter.”

3. Metrik

Nej, riskkapitalbolagen har inte börjar intressera sig för studiet av versens meter. När de pratar ’metrik’ pratar de nyckeltal. Exempel: ”Vi studerar metriker noggrant innan vi investerar.”

4. Pivot

En plötslig 180 gradersvändning i affärsmodellen är inte ett misslyckande eller ens en nystart. Det är en ’pivotering’. Exempel: ”Ingen köpte vår app så vi gjorde en pivot.”

5. Disrupt

Att vara ’disruptiv’ är det finaste en startup kan vara i riskkapitalbolagens ögon. Men vad betyder det egentligen? Omstörtande, omvälvande, omdanande? Perfekt för den med stora men vaga ambitioner. Exempel: ”Vårt mål är att disrupta den här branschen.”

6. Bootstrapping

När man klarar sig själv utan hjälp utifrån, det vill säga bygger en app utan att finansieras av riskkapitalmiljoner, så ’bootstrappar’ man. Exempel: ”Vi bootstrappade fram till första finansieringsrundan.”

7. Ekosystem 

Korallrev, regnskogar och savanner är exempel på ekosystem. Till listan kan även läggas det mer nyligen upptäckta samspelet mellan riskkapitalister, startupbolag och institutioner i en region. Exempel: ”Ekosystemet i Stockholm saknar de riktigt stora spelarna högst upp i näringskedjan.”

8. Demokratisera

Ett annat ord för ’sprida’ med PR-fördelen att tankarna snarare förs till suffragetterna och Martin Luther King än att en app vill få fler användare. Exempel ”Det är hög tid att demokratisera handeln med kryptoterminer.”

9. Skala

Växa kan företagen göra, en riktig startup skalar. Exempel: ”Med de nya pengarna kan vi skala snabbare.”

10. Unikitet

Vanligtvis är någonting antingen ensamt i sitt slag eller inte. Men startupvärlden är nyanserad och kan genom att omvandla ett adjektiv till substantiv uttrycka grader av ’unikitet’. Exempel: ”Vår tjänst har en högre unikitet än konkurrenternas.”

11. Monetarisera

Tjänar du pengar på din produkt? Då har du inte sålt – du har monetariserat. Exempelmening: ”Hur monetariserar ni ert innehåll?”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST