Prispressen på bolån gynnar två aktörer – storbankerna på efterkälken

Både SBAB och Länsförsäkringar tog en betydligt större del av nyutlåningen i april än sina marknadsandelar. Bland de fyra storbankerna är det bara SEB som gör samma sak.

SBAB och Länsförsäkringar hade 13,0 respektive 17,0 procents andel av total nyutlåning, avseende svenska bolån under april.

Det framgår av en sammanställning från Bloomberg News efter att SCB släppt sin månadsvisa hushållsutlåningsdata.

Det kan jämföras med marknadsandelar på 8,4 respektive 6,9 procent, enligt nyhetsbyrån.

Av de fyra storbankerna var det bara SEB som tog större andel av nyutlåningen jämfört med andelen av bolånestocken - 15,2 mot 13,7 procent.

Läs även: SEB vill stoppa kundflykten från bolån – lanserar plan för att vinna tillbaka kunder

Nordea hade en nyutlåningsandel om 13,0 procent under månaden och marknadsandelen låg kvar på 13,5 procent.

För Swedbank och Handelsbanken minskade marknadsandelen med 0,1 procentenhet under månaden till 24,2 respektive 22,5 procent efter nyutlåningsandelar om 11,2 respektive 13,0 procent under april, enligt Bloomberg News.

Konkurrensen har ökat på svensk bolånemarknad vilket har medfört en prispress, har flera storbanker uppgivit.

Läs även: Miljarderna rullar till bolåneutmanarna Stabelo och Hypoteket


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST