Fotograf: Unsplash

Rapport: Bristfällig kommunikation gör att få kvinnor väljer en it-karriär

Svenska kvinnor har en positiv inställning till att göra karriär i it-branschen, men får för sent i livet information om det som en möjlig väg att gå. Det visar en undersökning som initiativet Tjejer Kodar och innovationsklustret Future Position X ligger bakom.

Inför en enligt branschföreningen It- och telekomföretagen skriande brist på 70 000 personer i it-branschen fram tills 2022 kan nätverket bakom Tjejer Koder vara en lösning på spåren.

Bakgrunden är att Tjejer Kodar i en rapport tillsammans innovationsklustret Future Position X har identifierat en större potentiell grupp ”karriärbytare” - kvinnor.

Då endast 29 procent av de som arbetar inom it-sektorn idag är kvinnor har målet med rapporten varit att dels ta reda på vad som lockar till en karriär i it-branschen, dels vad som hindrar från detsamma.

Tjejer Kodar visar nu att bromsklossen som gör att få kvinnor söker sig till it-branschen inte handlar om bristande vilja precis, utan snarare att kvinnor inte nås av lockande kommunikation på ett tidigt stadium i livet.

Läs även: Så lär du dig programmera gratis – och tar snabbfilen till välbetalda jobb

Det vill säga hela 87 procent av kvinnorna som ingår i undersökningen har en positiv bild av yrket som programmerare, där 8 av 10 lockas särskilt av branschens kreativa aspekter.

”Det är ju först då man börjar jobba i it-branschen och ser vilka produkter som man kan skapa och vilka människor man kan nå man inser hur kraftfullt och kreativt yrket egentligen är”, säger Hanna Pettersson, grundare av såväl Tjejer Koder som Technigo.

Rapporten visar att kvinnorna ser arbetsliv snarare än skola och utbildning som främsta informationskällor när det gäller att göra karriär i just it-branschen.

Läs även: Lämnade egna karriärvalet åt slumpen – nu introducerar hon tech för unga tjejer

Det gör att då man ofta redan har inlett en karriär och väl nås av den information som kan få en vilja att göra karriär inomit-området är det ofta såväl tidsmässigt som ekonomiskt för sent att omskola sig.

Argumentet stärks ytterligare av Internet-stiftelsens rapport ”Unga och Internet” från 2015 där 36 procent anger att de kan tänka sig att jobba med it, men ynka 1 procent känner att it-utbildningarnas kommunikation riktar sig till just dem.

Ett ytterligare problem rör att rekryteringsannonserna inte lyfter upp it-yrkets kreativa aspekter tillräckligt, enligt rapporten.

För att förbättra situationen introducerar Tjejer Kodar en helt ny utbildning inom ramen för programmeringsverksamheten Technigo.

Utbildningen som sker i form av en bootcamp är baserad på resultatet från undersökningen och riktar sig framförallt till kvinnor i alla åldrar och situationer i det att man både kan studera deltid och också läsa vissa delar på distans.

Tjejer Kodar hävdar att det tar ett par månader innan den som har gått utbildningen kan börja arbeta som programmerare.

Läs även: Det senaste: Öka värmen, nanoutbildningar och AR-glasögonen till kontoret