Fotograf: Unsplush

Clas Ohlsson ger starka köpsignaler - i topp bland hetaste aktierna just nu

Här är listan över aktierna med starkast köpsignaler enligt våra experter på tekniska analyser. 

 

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.
1.  Demant(DEMANT.CO) - 23 maj 2019. Senaste slutkurs: 232.5 (-3)
En närmast horisontell trendkanal är bruten uppåt på medellång sikt. En fortsatt stark utveckling indikeras. Aktien har nu stöd vid eventuella attacker nedåt mot trendlinjen. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 209. Målkursen vid 224 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 223 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
2.  Clas Ohlson B(CLASB.ST) - 23 maj 2019. Senaste slutkurs: 79.15 (-0.05)
Clas Ohlson B visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien har gett en köpsignal från ett glidande medelvärde, och signalerar därmed fortsatt uppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 76.00 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 76.00 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
3.  Grieg Seafood(GSF.OL) - 23 maj 2019. Senaste slutkurs: 119.5 (1.9)
Grieg Seafood har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Aktien gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 114. Ger signal om vidare uppgång till 138 eller mer. Aktien har brutit en motståndsnivå och gett en köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 119 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
4.  Atrium Ljungberg(ATRLJB.ST) - 23 maj 2019. Senaste slutkurs: 163.2 (-0.4)
Atrium Ljungberg ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 155. Målkursen vid 163 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 160 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 160 kronor vid reaktioner tillbaka. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
5.  Tryg(TRYG.CO) - 23 maj 2019. Senaste slutkurs: 208.8 (0.2)
Tryg har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt, vilket öppnar för en starkare stigningstakt. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 204 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
6.  Genmab(GEN.CO) - 23 maj 2019. Senaste slutkurs: 1199.5 (-3.5)
Genmab ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien gav köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 1103. Ger signal om vidare uppgång till 1571 eller mer. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 1190 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
7.  AstraZeneca(AZN.ST) - 23 maj 2019. Senaste slutkurs: 743.3 (9.8)
AstraZeneca ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har också format dubbelbotten-formation och gett signal om fortsatt uppgång till 762. Vid reaktion tillbaka är det nu stöd vid 741. Aktien ligger mellan stödet vid cirka 720 kronor och motståndet vid cirka 754 kronor och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
8.  CellaVision(CEVI.ST) - 23 maj 2019. Senaste slutkurs: 311 (-6)
CellaVision har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Aktien gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 305. Ger signal om vidare uppgång till 345 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 300 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
9.  Ericsson B(ERICB.ST) - 23 maj 2019. Senaste slutkurs: 93.56 (-3.18)
Ericsson B ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien har stöd vid cirka 84.00 kronor. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  ALK-Abello B(ALKB.CO) - 23 maj 2019. Senaste slutkurs: 1501 (10)
ALK-Abello B har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen på medellång sikt, och signalerar med det en starkare stigningstakt. Den positiva utvecklingen öppnar emellertid för kortsiktiga korrektioner tillbaka från dagens nivå. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 1115. Målkursen vid 1365 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 1200 kroner. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST