Fotograf: Climeworks

Investerarnas nya favoriter - bolagen som fångar koldioxid direkt från luften

Kanadensiska Carbon Engineering, schweiziska Climeworks och amerikanska Global Thermostat och Prometheus. Det är bara några exempel på bolag som utvecklar olika former av tekniker för att fånga koldioxid direkt ur luften och som nu lockar investerare som flugor kring en sockerbit.

“För tre år sedan såg människor det som att du investerade i pixie-damm eller enhörningar”, säger Julio Friedmann till Financial Times angående trenden med allt fler investeringar i bolag som rör sig inom området Direct Air Capture, DAC.

Som begreppet antyder är DAC en metod för att fånga och lagra koldioxid som tas direkt från atmosfären.

Julio Friedmann är forskare vid Columbia University Center for Global Energy Policy samt grundare av Carbon Wrangler, ett konsultbolag riktat till startup-bolag som arbetar med tekniker inom DAC-området.

Med Veckans Affärer Insights hjälper vi dig att göra ännu bättre affärer. Du får exklusivt dagliga analyser, fördjupningar och mycket mer. Och det är bara där du också får access till alla våra unika listor; VA500, Superföretagen, Miljardärslistan, Supertalangerna, Näringslivets mäktigaste kvinnor...

Prova utan kostnad i 30 dagar

LÄS MER: Världens 17 smartaste och viktigaste affärsidéer

Även om tekniken kan variera mellan DAC-bolagen är den gemensamma nämnaren större fläktar som drar luften mot en kontaktyta som binder koldioxidmolekyler. Sedan hettas kontaktytan upp för att få koldioxidmolekylerna att “släppa taget” och kunna samlas in.

Den kemiska processen för att utvinna koldioxid är egentligen inte något nytt, utan sträcker sig tillbaka till Andra Världskriget då “koldioxidskrubbare” skapade andningsbar luft i begränsade utrymmen som exempelvis u-båtar.

Med dels höga kostnader förenat med att bygga maskinerna, dels större energikostnader för att driva desamma har konceptet avfärdats som en vettig miljömässig strategi – fram tills nu.

LÄS MER: Unika listan: 74 svenska bolag som ska fixa globala hållbarhetsmålen

Financial Times rapporterar nu hur industriella jättar som gruvbolaget BHP och oljejättarna Chevron och Occidental Petroleum har öst in pengar i DAC-bolag i år.

Bill Gates-stödda kanadensiska Carbon Engineering har exempelvis stängt en runda på 68 miljoner dollar ledd av investerare som just BHP och Chevron, men även amerikanska First Round Capital.
Schweiziska Climeworks har rest 50,1 miljoner dollar.
New York-baserade Global Thermostat som 2010-2017 har lyckats resa 42 miljoner dollar befinner sig i ytterligare en runda på 20 miljoner dollar.

Ett av de kanske ändå allra tydligaste tecknen på att DAC-marknaden är hetare än någonsin är att den legendariska startup-acceleratorn Y Combinator har gått in i bolag som amerikanska Prometheus. Dess grundare Rob McGinnis hävdar att bolaget redan från nästa år ska leverera drivmedel till konkurrensmässiga priser.

Frågan är ändå om inte planerna för irländska startup-bolaget Silicon Kingdom Holdings bräcker allt. Bakgrunden är att företaget nyligen har köpt rättigheterna till en teknik som CCS-pionjären, professor Klaus Lackner vid Arizona State University har utvecklat. Med ett slags “mekaniskt trä” som klistrar fast med en kåda-liknande substans siktar bolaget in sig på ett pilotprojekt där målet är att fånga 100 metriska ton koldioxid och i förlängningen utveckla en fullskalig fabrik med kapacitet att reducera 4 miljoner ton koldioxid per år.

LÄS MER: Norges ”nya olja” och Bill Gates storinvesterar – men är koldioxidlagring klimaträddning eller fiasko?

Samtidigt finns en rad frågetecken kring DAC-tekniken, enligt MIT Technology Review. Ett sådant är hur billig processen kan bli där Klaus Lackner som går in som rådgivare till Silicon Kingdom Holdings hävdar att om bolaget förlitar sig på vind- och vattenkraft snarare än värme och elektricitet går det att pressa ned kostnaderna till 100 dollar per ton vid fullskalig drift, vilket ligger i linje med målen för Carbon Engineering och Climeworks.

Ett annat frågetecken rör om DAC någonsin blir en så stor marknad att den på ett meningsfullt sätt kan bidra till att bekämpa klimathotet. Här har exempelvis forne amerikanske vicepresidenten tillika klimataktivisten Al Gore avfärdat tekniken som rent nonsens.

Klimatforskaren vid Harvard tillika medgrundaren av Carbon Engineering, David Keith, anser att det ökade investerarintresset beror på ett erkännande av teknikens roll att bekämpa klimatförändringarna.

Incitament som 45Q som ger skattelättnader för bolag som fångar koldioxid och som USA klubbade igenom förra året bidrar ytterligare till att underlätta framväxten av en DAC-marknad.

Samtidigt återstår en massa arbete. Så sent som i höstas drog FN:s klimatpanel IPCC slutsatsen att det krävs någon form av borttagning av koldioxid ur atmosfären för att klara Paris-uppgörelsens mål om allra helst max 1,5 graders uppvärmning i förhållande till förindustriella nivåer.

Klarar vi det återstår nästa mål – att få bort 100-1 000 miljarder ton koldioxid under detta århundrade, enligt rapporten.

Problemet är bara att IPCC inte är särskilt optimistisk över att så ska bli fallet då en sådan storskalig borttagning av koldioxid är ett oprövat kort än så länge.

Medan det finns andra sätt att få bort koldioxid som att plantera träd, binda den i mark eller hav eller fånga upp den vid industriella processer har DAC en fördel i det att metoden tar betydligt mindre plats än andra tekniker, enligt Financial Times.

James Mulligan som är specialist inom så kallade negativa utsläpp vid World Resources Institute, WRI, anser ändå att det inte håller att använda den uppsamlade koldioxiden för exempelvis växthus eller drycker då det innebär att koldioxiden återigen släpps ut i atmosfären.

Vad som krävs är snarare kostnadseffektiva metoder för att på ett säkert och permanent sätt lagra koldioxid under jord.

Ett bra exempel på att ekvationen inte går ihop idag är att om vi “skrubbar bort” 1 procent av den koldioxid som människan har orsakat krävs motsvarande 7 procent av all energi som produceras i USA 2050, enligt beräkningar av WRI.

James Mulligan anser också att då DAC-tekniken fortfarande befinner sig i dess linda finns inget som säger att bolag som Carbon Engineering, Climeworks och Global Thermostat blir framtidens vinnare på området, utan att det lika gärna kan röra sig om helt andra och betydligt mer revolutionerande DAC-tekniker.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST