FN-rapport: AI-assistenter förstärker könsstereotyper

“Det finns en fara att synen på att kvinnan ska ha den hjälpande rollen i samhället förankras genom AI,” säger Karin Ehrnberger, doktor i produktdesign på KTH.

De nya röststyrda digitala assistenterna tenderar att ha kvinnliga egenskaper, och därav blir de oftast tilltalade med kvinnliga namn, vilket kan förstärka könsstereotyper, visar en färsk rapport från FN-organet Unesco.

I de virtuella assistenternas värld vimlar det av kvinnliga smeknamn. Amazon Echos assistent heter Alexa och Microsofts AI blir tilltalad Cortana, efter den kvinnliga fantasifiguren i spelserien Halo. Den svenska möbeljätten Ikea kallar sin röstassistent Anna, medan banken SEB:s har fått damtidningens namn Amelia.

En av anledningarna till att vi namnger de röststyrda assistenterna inom artificiell intelligens beror på att användaren har lättare att forma en relation då.

“Generellt kan man säga att vi som användare läser in olika egenskaper hos maskiner över lag och därmed även robotar för att lättare kunna relatera, interagera och kommunicera med dem”, säger Sara Ilstedt, professor i produkt- och tjänstedesign vid KTH.

Utöver karaktärsdrag är det viktigt för användare att veta könet på virtuella agenter för att skapa en interaktion, enligt en forskningsrapport av Annie Hammarin Lindell på Malmö Högskola.

Forskningsrapporten visar att användare tenderar till att hellre vilja lyssna till en röst som påminner om en kvinnas tonläge, än en man. Dessutom finns det också en större risk att AI-assistenter med kvinnliga tilltalsnamn blir bemötta med ovårdat språk.

Röstassistenternas huvudsakliga syfte är att erbjuda service genom att svara på frågor, spela musik eller planera dagen genom kalenderkallelser. Personlighetsdrag som många i samhället förknippar med den stereotypiska kvinnan.

“Det kan komma från den kvinnliga sekreteraren att vi ska ha rollen som en assistent”, säger Karin Ehrnberger, doktor i produktdesign på KTH.

Om de röststyrda AI-tjänsterna skulle ha ett manligt tilltal finns det en chans att tjänsten skulle upplevas som dominant, anser Karin Ehrnberger.

Syftet med AI-assistenten är att användaren ska ha den dominerande och ledande rollen. Egenskaper som underdånig och att stå för service är förknippat med kvinnan i ett historiskt perspektiv.

“Det finns en fara att synen på att kvinnan ska ha den hjälpande rollen i samhället förankras genom AI,” säger Karin Ehrnberger.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST