Fotograf: Unsplush

Rockström: Medborgarlön som en lösning på klimatkrisen

Kan bli lika avgörande som att lämna tillbaka hälften av landytan till djurvärlden.

Tidsepoken Holocen inleddes för 11 700 år sedan och har gett så stabila planetära förhållanden att människan har fått optimala möjligheter att utveckla komplexa civilisationer.

Med snabb befolkningsutveckling har människan nu orsakat en så stor transformation av planeten att vi har gått in i en ny epok - Antropocen - som hotar att få civilisationen så som vi har lärt oss känna den att gå under.

I syfte att motverka en sådan utveckling efterlyser nu regeringar världen över moderna lösningar på klimat- och miljöproblemen.

I en större global studie ledd av bland annat den svenske professorn i miljövetenskap Johan Rockström har nu medborgarlön seglat upp som en oväntad räddare i nöden.
Det hävdar Mark Maslin som är professor inom så kallad Earth System Science, vid University College London, och Simon Lewis, som är professor inom Global Change Science vid University of Leeds och University College London, i australiensiska The Conversation.

Medan småskaliga experiment kring medborgarlön fram tills nu har visat på alltifrån att människor tenderar att utbilda sig mer, antalet entreprenörer ökar och medborgarnas lycka stiger till att vårdkostnaderna sjunker visar studien på en annan – och i detta kritiska skede långt viktigare effekt - att medborgarlön har kraft att bryta länken mellan arbete och konsumtion.

Genom att bromsa in ekorrhjulets ständiga produktions- och konsumtionshets skulle medborgarlön nämligen drastiskt kunna reducera vår miljöpåverkan.
En av tankarna som förs fram i studien är en slags pool som samlar det som inte används av medborgarlönen.

Medan rika människor troligen inte skulle använda sig så mycket av medborgarlönen skulle överskottet som landar i poolen kunna bidra till att garantera fattiga människor det allra nödvändigaste.

Studien pekar dock inte bara ut medborgarlön som ett sätt att få bukt med klimatet.
En metod som kan låta galen är att lämna tillbaka hälften av landytan till andra arter och låta dessa områden återgå till ett slags pre-mänskligt förvildat tillstånd.

Faktum är att 43 länder redan har åtagit sig att återställa lika stora områden av “nedgraderad mark” som tio gånger Storbritanniens yta.

Den bakomliggande orsaken är att det växande klimathotet redan har fått jorden att passera 3 av 9 fysiska miljömässiga gränser - förstörelse av biologisk mångfald och störningar av de kväve- och fosforcykler som omgärdar våra system för att driva jordbruk – och att var en av kan få allvarliga följdverkningar för vår civilisation.

Poängen är att medan medborgarlön ger mänskligheten rätt att välja om man vill uppfylla sin egna behov och hur det i så fall bör gå till gör en förvildning av skogen detsamma för andra arters behov.

Forskarduon hävdar också att om människan verkligen ska överleva Antropocen måste vi snarast bryta de produktions- och konsumtionsmönster som undergräver de förhållanden som tidigare har fått ett globalt nätverk av komplexa civilisationer att blomstra.

Så överkonsumerar vi planeten:
- Studien bygger på ett koncept kring planetära gränser som är utvecklat av ett team akademiker ledda av den svenske professorn i miljövetenskap Johan Rockström samt jordsystemsforskaren Will Steffen.

Studien fokuserar enbart på fysiska begränsningar i hur vi lever våra liv och hanterar inte den underliggande dynamiken hos konsumentkapitalismen som styr våra liv.

Fakta som visar på vår överkonsumtion:

  • Människan har redan tillverkat tillräckligt stora mängder betong för att täcka hela jordytan i ett två millimeter tjockt lager och tillräckligt med plastfolie för samma sak.
  • Människans globala aktiviteter förflyttar mer jord, sten och sediment varje år än alla naturliga processer tillsammans.
  • Fabriker och jordbruk får bort lika mycket kväve från atmosfären som alla naturliga processer tillsammans.

Läs mer: Bill Gates: Rika borde betala mer skatt
Professorn: Vi måste börja prata om medborgarlön i Sverige
Ny rapport: Här är facit efter 2 år med medborgarlön i Finland


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST