Fotograf: Unsplash

Ingvar Kamprads död skapar turbulens - 7500 anställda ska bort

Ett tuff framtid för Ikeas organisation. Men vem bär ansvaret? 

Den 17 januari förra året somnade världens åttonde rikaste man, Ingvar Kamprad, in.

Ingvar Kamprad byggde upp sitt Ikea-imperium genom att vara lojal och skapa en ”vi-känsla” inom företaget. I sina årliga jultal till personalen brukade han betona att ”ingen är förmer än någon annan”.

Sedan hans bortgång har det spekulerats om vem som besitter makten i företaget. De tre sönerna Peter, Mathias och Jonas Kamprad – eller styrelsen? Och vem är skyldig till det minskade resultatet? 

Ikeas moderbolag, Ingka Holdings, minskade vinsten för 2018 med 8 miljarder kronor jämfört med 2017 då vinsten uppgick till drygt 35 miljarder kronor.

Läs även: Ikea efter Ingvar - missnöje, maktkamper och panikåtgärder

Nu, 15 månader efter Ingvar Kamprads död, har Ikea inlett ett förändringsarbete där många anställda tvingas bort medan andra får acceptera sänkta löner. Det skriver Expressen som har tagit del av interna dokument.

Globalt är det upp till 7 500 personer inom Ikea som ska bort. Men Ikea ska också nyanställa 11 500 personer – som har andra kompetenser. Tidigare i höstas varslades 650 personer i Sverige.

“Det är väldigt, väldigt turbulent i organisationen nu”, säger en person med insyn i Ikea.

Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande i Ikea, ser bekymmersamt på situationen.

“Det är smärtsamt med såna här förändringar, säger han till Expressen.

I dokumenten som Expressen tagit del av beskrivs förändringsarbetet i tre vågor. Den första vågen innebär att flera i företaget tvingas söka nya tjänster inom koncernen. I andra stadiet tvingas personal som inte passar in i Ikeas framtida visioner att sluta sin anställning. Den tredje vågen handlar om att söka personal för att komplettera med den kunskapsbrist som råder i koncernen.

Under tisdagen bekräftades det att de anställda som har blivit övertaliga kommer att få minst nio månaders avgångsvederlag, skriver DN.

Avgångsvederlaget kommer att baseras på antalet tjänstår hos Ikea. Och företaget vill inte avslöja vad maxbeloppet är.

Förändringsarbetet har även lett till att flera högt uppsatta chefer i Sverige slutat, något som gjort sönerna djupt olyckliga skriver Expressen.

Andra uttalanden som Expressen tagit del av inom Ikea-sfären är att omstruktureringen är nödvändig, men att den görs onödigt hårt:

“Man ska inte bara lägga skulden på sönerna. Det råder en annan verklighet nu, men sen måste man hantera denna verklighet på ett professionellt sätt och det har inte gjorts.”

Styrelseordförande för Ikea håller med om att det riktas onödigt hård kritik mot sönerna.

“Jag tror ingen kan bli en ny Ingvar, men kritiken tror jag är överdriven. Det är ett bolag med 160 000 anställda. Det sköts av Jesper Brodin och sen är det en styrelse som stöttar honom i beslutet.”

Den andra sonen Mathias, hanterar Ikea-märket medan den tredje brodern Jonas arbetar med sortimentsfrågor och är ledamot i Ingka.

Lena Herder är ny Sverigechef inom Ikea.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST