Fotograf: Nilar press / Pexels

Målet: 2000 anställda och omsättning på 10 miljarder kronor - nu börsnoteras den svenska energisuccén

Nilar siktar mot stjärnorna.

Nu kommer det svenska batteriföretaget Nilar noteras på First North. Noteringen ska ske kring den första delen av halvåret 2020, avslöjar Di Digital.

I en ny kapitalrunda har bolaget tagit in 327 Mkr för att finansiera Nilars nya produktionsanläggning i Gävle. De ledande investerarna har varit första AP-fonden och AFA Försäkringar. Målet är att 2021 ha åtta fungerande tillverkningslinor.

Med börsnoteringen ska även en nyemission genomföras.

Marcus Wigren, vd för Nilar, lade för två år sedan ut en tioårsplan där bolaget ämnar att ha runt 2 000 anställda och en omsättning på 10 miljarder kronor. Företaget var då värderat till 800 Mkr och dess värde har under de två åren stigit till 1,5 miljarder kronor.

Batterierna ska användas i olika områden där energi behöver lagras. Det kan vara för fastigheters sol- eller vindkraftverk, en förstärkning av elnäten eller hos laddstationer för elbilar.

Läs även: Svenska Einride blev först med sin T-pod

"Vi sätter en allt högre nyttjandepress på elnätet och uttagen är som störst på morgonen och kvällen. Därmed finns det stora behov av energilagring i samhället. Nilars batterier kommer att ha en viktig stabiliserande funktion", säger Marcus Wigren.

Branschveteranen Lars Fredriksson, tillsammans med kollegan Neil Puester började utveckla idéer för verksamheten redan 2001. Fredriksson var under den tiden bosatt i USA.

"Den här kemin är miljövänligare och betydligt säkrare än många andra alternativ. Det fick fälla avgörandet. Vi drog igång i Neils källare", uttrycker Lars Fredriksson.

Nilar utmärker sig från konkurrenterna inom branschen, genom att använda nickelmetallhydrid istället för litium i sina batterier. Litium med sin höga brandrisk anses vara farligare än Nickel. Nackdelen med de batterier Nilar skapar är något tyngre än andra.

Marcus Wigren menar dock att "om du behöver använda det allra minsta och lättaste batteriet har vi fel produkt. Därför kommer vi aldrig kunna sätta ett Nilarbatteri i en elbil, till exempel. Det är egentligen dessa två egenskaper som gjort att litium fått ett uppsving".

Under 2011 begav sig Nilar till Sverige. Sammantaget har investerare investerat 600 miljoner i framtagandet, forskning och utvecklingen, av Nilars batterier.

Det är tidskrävande att framställa batterier och många projekt tar sig inte i mål. Nilars första kommersiella batteri togs fram år 2014. De följande åren skedde 50 installationer av betterisystem av den större sorten i sex olika länder.

Bokslutet från 2017 visade att intäkterna lämnade på 1,1 Mkr med en förlust på 59 Mkr.

"Vi säljer precis allt vi tillverkar", säger Marcus Wigren.

Han uttrycker att kundintresset är stort och det är inte därför intäkterna är låga. Marcus Wigren menar att det krävs uppskalning av produktionen för att möta denna efterfrågan.

Tillsammans med forskare på Stockholm universitet upptäcktes nyligen att Nilars batterier kunde genomgå fler laddcykler jämfört med motsvarigheter på marknaden.

"Vi är ensamma om det i hela batterivärlden, oavsett kemi eller leverantör. När batteriet är färdigkonsumerat kan vi fylla på med lika mycket liv. Vi kan just nu garantera 4 till 5 återladdningar, men det kan bli mer. Kunden slipper byta ut batteriet och över dess totala livslängd minskar kostnaderna rejält", säger Marcus Wigren.

Nilar noteras 2020.

Läs även: Möt årets karriärist - underrättelseanalytikern som inte duckar för säkerhetsuppdrag


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST