Fotograf: Montage VA.se / Copenhagen Designer Outlet

E-handlaren störtdyker på börsen

Vid lunchtid hade aktien störtdykt drygt 14 procent.

Boozt fortsätter att växa men i en lägre takt än vad analytikerna förväntat sig. Förlusten steg också oväntat. 

Nettoomsättningen uppgick till 712,4 miljoner kronor (551,9), att jämföra med analytikerkonsensus från Factset som låg på 744. Den organiska tillväxten uppgick till 29,1 procent.

Nettoomsättningsökningen drevs av en tillväxt med 25,3 procent i Boozt.com och 104 procent i Booztlet.com.

Resultat efter skatt var -20,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-11,2).

”De allmänna marknadsvillkoren i klädbranschen påverkades under första kvartalet av konsekvenser från den utmanande marknadssituationen som rådde under den sista delen av 2018. Den långa sommaren 2018 i kombination med en varm höst innebar lägre efterfrågan på höst/vinter-varor med höga lagernivåer i branschen som följd. Det bidrog till högre rabatter under första kvartalets traditionella försäljningsperiod”, skriver företaget i rapporten.

Bruttoresultatet blev 270 miljoner kronor (218) vilket gav en bruttomarginal på 37,9 procent (39,1).

”Den försämrade bruttomarginalen drevs av ökad kampanjintensivitet för att försäkra oss om en fortsatt sund lagersammansättning på en marknad med höga lagernivåer till följd av den sena starten på höst/vintersäsongen”, menar Boozt.

Boozt upprepar den prognos som lämnades i februari om att bolaget förväntar sig en tillväxt på över 27 procent helåret 2019 och att den justerade rörelsemarginalen ska förbättras jämfört med 2018.

Vid lunchtid hade aktien störtdykt drygt 14 procent. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST