ANNONS
Maria Tellblom & Fredrik Olofsson.

Ledande inom materialåtervinning reducerar CO2-utsläpp

Med sin patenterade teknik kan Scandinavian Enviro Systems återvinna uttjänta däck till närmare 100 procent och bland annat återvinna kimröken ur däcket. Den återvunna kimröken kan fullt ut ersätta nyproducerad kimröki applikationer inom gummi-, däck- och plastindustrin – med en signifikant reducering av koldioxidutsläpp som följd.

Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har Enviro genomfört en LCA, en livcykelsanalys, som jämför deras återvunna material med nyproducerat.

”Vi kan i LCA:n se att återvunnen kimrök reducerar koldioxidutsläppen med åtminstone 79 procent jämfört med nyproducerad”, säger Maria Tellblom, processingenjör och kvalitetsansvarig på Scandinavian Enviro Systems.

”Vi har sedan bolaget grundades 2001 utvecklat och förfinat vår patenterade teknik och har möjliggjort ett cirkulärt användande av kimrök”, säger Fredrik Olofsson, försäljningsansvarig på Scandinavian Enviro Systems.

Läs mer om Enviros och IVL Svenska Miljöinstitutets LCA här

Ny global handelsvara

2014 noterades Enviro på Stockholmsbörsen. Sedan januari 2016 har bolaget varit kommersiell leverantör av återvunnen kimrök. Till exempel köper Volvo Cars gummiprodukter tillverkade av 100 procent återvunnen kimrök från en av Enviros kunder.

”Återvunnen kimrök kommer bli en ny global handelsvara som vi förväntar oss kommer introduceras inom flera segment i gummi- och däckindustrin. Många bolag försöker ställa om till att bli mer miljövänliga och återvunnet material är en viktig komponent för dem. Vår återvunna kimrök kan hjälpa företag inom gummi- och däckbranschen att nå sina hållbarhetsmål, vår LCA visar kraftig koldioxidreduktion vilket ligger i linje med våra kunders målsättning”, säger Fredrik Olofsson.

Se mer om fördelarna med återvunnen kimrök här

Scandinavian Enviro Systems har en anläggning i Åsensbruk i Västra Götalands län och diskussioner förs bland annat om att öppna en återvinningsanläggning i Danmark, samt med två aktörer i USA. Intresset för teknologin är globalt, liksom problemen med uttjänta däck och behovet av hållbara material.

”Vi vill etablera oss globalt som delägare i anläggningarna, och inte bara sälja vår teknologi. De modulbaserade anläggningarna kommer att processa mellan 18 och 30 000 ton däck och vi utökar även kapaciteten på vår svenska anläggning för att kunna möta marknadens behov och tillgodose den kommersiella utvecklingen”, säger Fredrik Olofsson.

Ekonomiskt och ekologiskt hållbart

Enviros teknologi är hållbar både ur miljösynpunkt och ekonomiskt då anläggningarna visar mycket bra lönsamhet och kort återbetalningstid.

”Den kalkylerade lönsamheten i våra anläggningar visar att det går att kombinera hållbar teknologi och återvunnet material. Affärsmodell visar att EBITDA-marginalen är mer än 60 procent med stark tillväxtpotential”, avlutar Maria Tellblom.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST