Fotograf: Privat

Experten om marknadsföringsstrategi – dilemmat mellan människor, värden och vinst

Veckans Affärers expert Folke Engholm om att styra marknadsföringsstrategier efter människor och värden.

Vi befinner oss vid ett vägskäl, där innovationer och banbrytande teknologi introduceras varje dag. Samtidigt undrar jag om alla innovationer verkligen överensstämmer med vad kunderna förväntar sig och om de har lika tydliga värden som kunderna önskar.

Istället för att sträva efter de mest extraordinära - och oftast dyra - teknologi-drivna produkterna eller tjänsterna, kanske det är dags att stanna upp och lyssna till kunderna.

Lyssna på kundkraven
Att möta kundernas behov är ett av de vanligaste målen hos företag. Men i processen att nå dit händer det ofta att företag offrar kundupplevelsen mot lägre verksamhetskostnader. Detta brukar leda till att slutprodukten eller tjänsten får lida av ett bakslag.

Givetvist är avvägningen mellan kundernas krav och kostnader och utgifter en utmaning. Men det företagen behöver ha i åtanke är att istället för att ge efter för marknadstryck för att erbjuda den billigaste produkten eller tjänsten, är det klokare att skapa en produkt eller tjänst som är värd det som efterfrågas av konsumenterna.

Sätt nivån
Den första regeln företag behöver ha i åtanke när de lanserar en produkt eller tjänst är om produkten eller tjänsten kan uppgradera kundens nuvarande situation. Det är viktigt att produkten eller tjänsten kan sträcka sig bortom kundernas förväntningar - för i så fall kommer du att stå ut mot dina konkurrenter.

Den faktiska tillämpningen av det föreslagna värdet
När du vill tillämpa värdet som du har föreslagit, måste du ställa dig frågan vilka medel du ska använda för att förmedla värdet till kunderna.

Bryt tradition
Liksom jag själv har upplevt är den största utmaningen som företag möter inte själva värdeskapandet i sig, utan att ta steget utanför sina comfort zones. De flesta företagsägare är rädda för att röra sig bort från nuvarande strategier och det resulterar i att de missar chanser att utöka sin verksamhet.

Idag är det livsviktigt för företag att anpassa sig till förändring. Genom att integrera nuvarande teknologi i den värdeskapande processen, kan ägare ta sina företag till nya nivåer.

Värde eller vinst
Ofta möter marknadsförare dilemmat om de ska sätta människor eller vinst först.

Svaret vilar hos konsumenterna. Att sätta konsumentens behov och efterfrågan framför vinst kommer att leda till hållbara värden som säkrar företagets fortlevnad. De flesta konsumenter är trots allt mer benägna att köpa produkter eller tjänster som de behöver, oavsett priset.

Viral Access: Att introducera nya värden till marknadsföring
Ta Viral Access som ett exempel. När jag först skapade bolaget erbjöd jag ett specifikt "värde" som inget annat företag hade vid den tiden: influencers. Problemet var att de flesta industrier inte förstod värdet av tjänsterna som jag utförde. Mina kunder var i varierande grad fasta i traditionella marknadsföringsstrategier och det resulterade i att de inte trodde att de behöver influencers i deras portfolios.

Så vad gjorde jag? Jag lyckades övertyga dem om att influencer-marknadsföring kan vara en verklig och värdefull tillgång i deras företag.

Slutsatsen...
Startups och etablerade företag måste hitta sätt att skapa strategier som sätter kundernas behov och efterfrågan i centrum.

Oavsett om det handlar om att förbättra värden, att leverera värden, att expandera en kunds databas eller förbättra kundens trafik, är värdeskapande en levande relation mellan företag och kunder.

Läs även: Vad du bör tänka på innan du anlitar influencers – för att inte sabba ditt varumärke 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST