Stockholmsbörsen är grön trots höjda Kinatullar – men Endomines rasar med 22%

Och aktierus för Oscar Properties samt börsnotering för Uber. Världens börser fortsätter att rulla på mitt i USA och Kinas handelsbråk. 

Stockholmsbörsen är på fredagsmorgonen tydligt uppåt trots att USA:s president Donald Trump gjort allvar av sitt hot att höja tullarna på import från Kina. Samtalen fortsätter dock och än har förhandlarna några veckor på sig diskutera innan tullarna börjar bita på allvar.

Läs även: Trump höjer tullarna för kinesiska varor motsvarande 200 miljarder dollar

Det senaste handelsdygnet blev svängigt i både USA och Asien. Amerikanska S&P 500-indexet var som mest ned omkring 1,5 procent, men slutade dagen med en mer beskedlig nedgång på 0,3 procent.

"Marknaden är självfallet orolig men tar ändå viss tillförsikt i att samtalen fortsätter och många hoppas att dagens tullhöjning ska bli det yttre tryck som till sist får parterna att komma överens. I bakgrunden finns också förhoppningen att om handelssamtalen går överstyr så kommer Fed att bli ännu mjukare och kanske till och med börja öppna upp för räntesänkningar", kommenterar SEB situationen i ett morgonbrev.

I Asien återhämtade japanska Nikkei delvis en nedgång på som mest 1 procent och var på morgonen ned 0,3 procent. De kinesiska börserna steg dock över 3 procent sedan Vita huset aviserat nya möten mellan toppförhandlarna på fredagen.

På svensk hemmaplan har rapportfloden avtagit. Teknikkonsulten Sweco redovisade dock en ökning av ebita-resultatet till 531 miljoner kronor (408) och en organisk tillväxt om cirka 5 procent. Aktien har under morgonens börsminuter nått en utveckling på över 5 procent. 

Lucara Diamond, som utvinner rådiamanter i Botswana, sålde diamanter för 48,7 miljoner dollar i det första kvartalet. Nettoresultatet landade på 7,4 miljoner dollar (-7), enligt delårsrapporten.

Catellas totala intäkter uppgick till 454 miljoner kronor (442) i det fösta kvartalet. Rörelseresultatet minskade till 62 miljoner (81) till följd av lägre rörliga intäkter och ökade fasta kostnader, uppger bolaget. Aktien har ökat med 4 procent sedan öppning. 

Investmentbolaget Medcap redovisar ett resultat efter skatt på 19 miljoner kronor för det första kvartalet (11). Ebitda-resultatet blev 41 miljoner kronor (22,3), med viss draghjälp från övergången till IFRS16-regler.

Gruvbolaget Endomines ska genomföra en nyemission om 165 miljoner kronor för att finansiera prospektering samt utvecklingen av sin amerikanska verksamhet. Teckningskursen är 3:50 kronor per aktie. Aktien stängde till kursen 5:44 kronor på torsdagen och har under morgonen rasat med över 20 procent. 

Bland dagens rekommendationsändringar märks att Handelsbanken höjt sin rekommendation för Lagercrantz till köp från behåll. Riktkursen höjs till 130 kronor (110) efter torsdagens bokslutsrapport. Vidare har Pareto höjt riktkursen för Raysearch till 120 kronor (100) med upprepad behållrekommendation.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties styrelse har i enlighet med den tidigare kommunicerade planen för att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur på fredagen beslutat att lämna ett erbjudande till innehavare av bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta dessa till aktier av ett nytt stamaktieslag i bolaget. Styrelsen har samtidigt beslutat att erbjuda innehavare av bolagets samtliga utestående obligationer att konvertera till stamaktier av serie B2, vilket innebär en utökning jämfört med tidigare offentliggjort erbjudande om 40 procent av obligationens nominella belopp. Aktien tokrusade en kvart efter öppning och nådde en utveckling på 20 procent, som sedan lade sig i en 3-procentig ökning. 

Flertalet analytiker upprepar rekommendationer och riktkurser för Swedish Match efter gårdagens kvartalsresultat.

När de amerikanska börserna öppnar debuterar skjutsdelningsbolaget Uber på New York Stock Exchange. Priset i den just avslutade nyemissionen hamnade på 45 dollar per aktie, i den nedre delen av intervallet 44-50 dollar.

Läs även: 82,4 miljarder dollar i marknadsvärde – idag börsnoteras Uber


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST