Från höger: Elvira Anderson, Elias Höckerfelt, Ylvali Busch, Cecilia Nyquist och Shannon Felländer-Tsai. Agnes Magnusson saknas på bilden. Fotograf: Privat

Studenterna som tar klimataktivism till Handelshögskolan

“Vi förstår att vi som studenter har rätt mycket makt och vi ville hitta kanaler för att utnyttja den makten för att skynda på omställningen”, säger Elvira Anderson, en av initiativtagarna till SSE Students for Climate Action.

SSE Students for Climate Action, SSCA, har precis kommit ur startgroparna.

"I februari fick vi vårt organisationsnummer", berättar Elvira Anderson, som är en av sex medlemmar i organisationens styrelse. Elias Höckerfelt är ordförande.

"Vi alla kände oss lite rastlösa för det fanns ingen plats att diskutera klimat på skolan. Det finns ju Misum, med fantastiska forskare, men den kunskapen sipprar inte riktigt ned till oss kandidatstudenter."

Med den nya organisationen SSCA vill initiativtagarna samla studenter, alumner och andra som har kopplingar till Handelshögskolan i Stockholm för att diskutera och jobba med klimatfrågan.

Elvira Anderson beskriver organisationens tre ben.

"Det första vi gör är att jobba för att skolan ska minska sina utsläpp, det andra är att påverka utbildningen och det tredje är att sätta press på våra framtida arbetsgivare."
I det förstnämnda benet anser de att ett första steg är att se till att Handelshögskolan producerar en hållbarhetsredovisning så att det blir tydligt vilka utsläpp skolan ger upphov till idag.

"Det finns ju så klart större klimatbovar än Handelshögskolan men det är viktigt för medvetenheten och om vi ska nå klimatmålen så måste alla verksamheter, organisationer och företag ställa om. Universitet och högskolor är inga undantag", säger hon och förtydligar att organisationen är en del av Klimatstudenterna som har som mål att halvera utsläppen i universitet och högskolor i Sverige på fyra år.

Genom att påverka utbildningen vill initiativtagarna att studenterna ska vara mer förberedda på framtidens klimatutmaningar.

"Som ledare måste man ha en bra förståelse för de här frågorna och vilka risker de innebär. För två veckor sedan hade vi en workshop med studenter för att ta reda på vad de tycker är viktigt. Vi ska sammanställa det nu och ta fram förslag till de som är kursansvariga så att hållbarhet blir en del av alla kurser vi har."

Organisationen syftar också till att studenterna ska kunna använda sin makt och sätta press på de arbetsgivare som de kommer i kontakt med via skolan.

"Vi har ju vår arbetsmarknadsmässa, Handelsdagarna, och där har vi uppmanat studenterna att fråga ut företagen om deras miljöarbete. Hur jobbar de med esg, vad har de för plan att uppnå FN:s hållbarhetsmål, vad har de för interna policies till exempel vad gäller resor? Vi vill också ordna träffar och aw:s. Vi måste visa att vi inte vill jobba på företag som inte lever upp till det vi efterfrågar."

Läs även: Hon tröttnade på stereotypen av den vita, manliga forskaren – nu anlitas kvinnor från 133 länder genom hennes databas


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST