ANNONS
Markus Svensson, vd Nyedal Solenergi, Stefan Ölander, vd SolTech, Christoffer Caesar, vd Swede Energy och Patrik Pettersson, vd NP-Gruppen.

SolTech expanderar genom förvärv

Solenergimarknaden är hetare än någonsin. SolTech Energy har förvärvat tre bolag i år och den positiva utvecklingen har inte låtit vänta på sig. Nu genomför bolaget – som gjort en spännande börsresa med en aktie som rusat mer än 100 procent under våren – en nyemission för att få resurser till nya förvärv.

SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla typer av fastigheter. Hittills har SolTech Energy varit en ren produktleverantör med tre egenutvecklade produkter: ShingEl, RooF och Facade. Men, för att snabba på skiftet till framtidens solceller har de nu valt att förvärva bolag med verksamheter där deras produkter får en direktkanal ut på marknaden. Under senhösten 2018 sattes en förvärvsstrategi och i maj ska en nyemission finansiera bolagsförvärv inom försäljning och installation av tak, fasader och solenergilösningar.

”Under det första kvartalet 2019 ökade vi omsättningen med 328 procent i Sverige och vi har fått in väldigt drivna entreprenörer och fina företag. Vi är mycket glada över en stark inledning på året, trots att första kvartalet alltid är det svagaste rent försäljningsmässigt i solenergibranschen”, säger Stefan Ölander, vd på SolTech Energy och tillägger:

”Vår verksamhet i Sverige och Norden har kommit lite på efterkälken då vi satsat mycket resurser på vår kinesiska verksamhet. Vi vill därför köpa bolag för att snabbt skapa en stor verksamhet på hemmaplan. Är man noterad räcker det inte att växa organiskt utan det måste gå snabbare. Efter nyemissionen kommer vi att fortsätta förvärvsstrategin på inslagen väg.”

SolTech Energy

En företrädesemission om 74.2 Mkr genomförs 13–29 maj 2019. Teckningskurs är 10 kr. Finansiell rådgivare är Avanza Bank och Selling Agent är Nordnet. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT.

Läs om villkoren och teckna på www.soltechenergy.com eller www.avanza.se

Hittills har bolaget bland annat köpt NP-Gruppen, Swede Energy och Nyedal Solenergi. Nyedal är, precis som SolTech Energy, specialister på byggnadsintegrerad solenergi. Efter affären har Nyedal sagt upp samarbetet med konkurrenten Monier och valt att satsa på SolTechs produkter ShingEl och RooF.

”Som en del av köpesumman utgår 20 till 30 procent i SolTech-aktier till de förvärvade bolagens ägare. De är därmed aktieägare vilket skapar en dynamisk och härlig laganda”, säger Stefan Ölander.

Genom ett samägt bolag har SolTech tillsammans med kinesiska Advanced Solar Power blivit en aktör på den kinesiska marknaden. Affärsidén går ut på att bolaget finansierar och äger solenergianläggningar på kundernas tak.

”Intäkterna kommer från försäljning av el samt från bidrag. Verksamheten finansieras av gröna obligationer som ges ut i Sverige. Det går mycket bra och vi skapar värde åt aktieägarna samtidigt som vi hjälper miljön, eftersom Kina är världens största energiförbrukare och har svåra miljöproblem”, avslutar Stefan Ölander.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST