Fotograf: Sharon McCutcheon / Unsplash

Gamla mönster i en ny bransch - djupa löneskillnader också i startup-världen enligt undersökning

Det finns tyvärr ett glastak också i startup-branschen, visar en färsk undersökning från The Nordic Startup Salary Survey. 

Nytänkande sektorer borde visa prov på ett större mått av jämställdhet än mer traditionella bolag, men så är det inte.

Det visar undersökningen The Nordic Startup Salary Survey som Danske Bank och norska inkubatorn Arkwright X ligger bakom.

Rapporten visar att män i nordiska startupbolag med fler än 50 anställda snittar en betydligt högre årslön – 72 000 euro mot 57 000 euro för kvinnor.

Norska entreprenörer jobbar mest

Norrmän 49 tim/vecka

Svenskar 46 tim/vecka

Danskar 44 tim/vecka

Finländare 42 tim/vecka

Liknande löneskillnader mellan könen återfinns även i bolag med 11–50 anställda, 55 000 mot 42 000 liksom i bolag med 1–10 anställda, 48 000 mot 43 000.

Löneskillnaderna går igen på olika befattningsnivåer.

Medan en man i ledningsfunktion snittar en årslön på 59 000 euro ligger en kvinna med motsvarande befattning på 46 000 euro.

Skillnaderna mellan könen krymper något ju lägre befattning det rör sig om med ett undantag – sälj.

Här ligger årslönen för män på 49 000 euro och för kvinnor på 40 000 euro.

Undersökningen är genomförd under andra halvan av 2018 och omfattar nära 700 intervjuer, varav 26 procent är kvinnor.

En bidragande orsak till lönegapet kan vara att rapporten visar att 33 procent av kvinnorna har varit med om att grunda bolaget, medan motsvarande siffra för män är 54 procent.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST