Fotograf: Pixabay

Glädjeskutt i plastbolagets aktie

Plastbolaget Nolato, som rusar tvåsiffrigt på onsdagseftermiddagen, är dagens kursraket.

Nolato, som tillverkar polymera produktsystem, redovisar ett ebita-resultat på 175 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (264). I fjolårets resultat ingår positiva engångsposter om 20 miljoner kronor.

Det framgår av delårsrapporten.

Ebita-marginalen uppgick till 10,6 procent (12,9).

Resultatet efter skatt uppgick till 131 miljoner kronor (206), motsvarande 4:97 kronor per aktie efter utspädning (7:80).

Nettoomsättningen uppgick till 1.656 miljoner kronor (2.039).

Omsättningen inom Nolatos affärsområde Industrial Solutions minskade med 6 procent under det första kvartalet justerat för valuta och i jämförbara termer.

Bolaget pekar på två olika störningsfaktorer.

"Lagerjusteringar för en kund inom hygienområdet har tillfälligt påverkat negativt", skriver vd Christer Wahlquist i rapporten.

"Vidare har omställningar av produktionsutrustning hos en kund inom fordonsområdet medfört lägre volymer i kvartalet. Dessa störningar har även påverkat inledningen av andra kvartalet", skriver han vidare.

Nolato ser positiva tecken på att lagersituationen som påverkat Vaporiser Heating Products (VHP), inom affärsområdet Integrated Solutions, negativt nu har normaliserats.

I samband med rapporten för det fjärde kvartalet 2018 gjorde bolaget bedömningen att volymerna inom Heating Devices skulle bli på en markant lägre nivå under första halvåret 2019, jämfört med takten i fjärde kvartalet 2018.

Under det första kvartalet sjönk Integrated Solutions omsättning med 51 procent, valutajusterat, till 512 miljoner kronor (939).

Fjärde kvartalets omsättning inom Integrated Solutions var 703 miljoner kronor.

Tillväxten för EMC-området, inom Integrated Solutions, har varit god, medan volymerna till mobiltelefoner har varit svaga under kvartalet, uppger Nolato.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST