Kinneviks Cristina Stenbeck, vd Georgi Ganev och ordförande Dame Amelia Fawcett

Starka investmentbolaget gör kvinnosatsning

Kinnevik etablerar ramverk för att investera mer i kvinnor.

Investmentbolaget Kinnevik har etablerat ett ramverk som syftar till att öka mångfalden i sina investeringar.

Satsningen vilar på fyra ben.

För det första skall sammansättningen vara 40/60, vilket innebär att Kinnevik vid utgången av 2022 ska ha en sammansättning om 40/60 rörande kvinnor och män i ledningsgruppen samt i investerings- och finansteamet.

Från och med i år skall 10 procent av den årliga investeringsbudgeten investeras i företag som grundats och leds av kvinnor. Når man inte målet skall det rulla över till nästa år så att den investeringsbudgeten allokerar mer kapital till kvinnliga bolag.

Kinnevik kommer vidare bara att överväga att göra uppföljningsinvesteringar i företag som investmentbolaget anser har gjort framsteg i relation till mångfald och inkludering.

Samtliga Kinneviks chefer kommer att mätas på mångfald och inkludering. Resultatet kommer att kopplas till ersättning.