Fotograf: Pexels

Karolinska Development rasar – pengarna börjar ta slut

Börsvärdet för investmentbolaget har minskat med över 80 procent de senaste fem åren. Nu varnar den egna revisorn för bolagets framtida överlevnad. 

Karolinska Development är i behov av ytterligare finansiering före utgången av det sista kvartalet 2019, för att finansiera återbetalningen av bolagets lån och utestående krediter, samt för att säkerställa bolagets fortsatta drift.

Det skriver Karolinska Development i en uppdatering kring bolagets finanser, som lämnades i den på tisdagen offentliggjorda årsredovisningen för 2018.

Karolinska Development för nu diskussioner med Sino Biopharmaceutical, en av bolagets större ägare, om en kvittningsemission av Sinos konvertibler mot aktier i bolaget.

Sino skriver i en kommentar att det "överväger nu seriöst förslaget". Förslaget och ett slutligt beslut om konvertering ska dock godkännas av Sinos styrelse.

Karolinska Development skriver vidare att bolaget planerar för en företrädesemission av aktier under andra halvan av 2019, och att DNB Markets har utsetts för att hjälpa till med arbetet. Dessutom arbetar bolaget med andra alternativa lösningar tillsammans med ej namngivna finansiella institutet.

"Skulle styrelsen inte ha framgång med sina planer att säkra finansieringen, finns det en risk att förutsättningar för fortsatt drift inte föreligger", skriver Karolinska Development.

Karlinska Developments aktie har under dagen gått ned med nästan 28 procent, medan årsutvecklingen landar på runt -34 procent. 

Den uppdatering som Karolinska Development lagt till i årsredovisningen har även fått bolagets revisor att göra ett eget uttalande, där man pekar på bolagets nya uppgifter om finansieringsbehovet.

"Skulle finansiering inte erhållas i tillräcklig omfattning finns det en risk för att förutsättningar för fortsatt drift inte föreligger", skriver revisorn och tillägger:

"Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns, på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten."

Läs även: Proffsens varning: Sälj de här 7 aktierna innan det är för sent


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST