Fotograf: Swedbank press/Kollage

Stjärnförvaltarna bakom superfonden Core Ny Teknik kör över marknaden

Det går bra nu. 

Core Ny Teknik A steg 7,3 procent i april, vilket medför att avkastningen sedan starten den fjärde februari summerar till 14 procent. Det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag har under samma period ökat 9,8 procent, enligt en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under april månad har man hunnit med cirka 30 bolagsmöten samtidigt som man arbetat vidare med affärsutveckling. Rapportperioden för första kvartalet har inletts och fondens förvaltningsteam har sett ett positivt utfall bland de innehav som hunnit rapportera.

Därefter går man djupare in på hållbarhetsarbetet som bedrivs. Förvaltarteamet, bestående av superduon Erik Sprinchorn och Carl Armfelt berättar att man integrerat hållbarhet i investeringsbesluten. ESG beskrivs vara en viktig faktor när man ser på bolagets möjlighet för hållbart värdeskapande.

ESG-analysen består av tre steg, där den första handlar om att analysera bolaget från en "Materiality Matrix", där sektorn och bolagets risker och möjligheter utvärderas.

Det andra steget är att man vill att högriskbolag sätter ESG inom topp 3 i sin agenda vid kvartalspresentationer. Det tredje steget är att undersöka om hållbarhetschefen rapporterar direkt till vd.

"Finansiell risk är vår viktigaste faktor för positionsstorlek. Påverkar ESG den finansiella risken kan vi aldrig ha ett stort innehav", förklarar fondens förvaltningsteam.

Vidare avser man använda sitt inflytande snarare än att exkludera bolag. De ser hellre att man påverkar ett bolag i rätt riktning snarare än att ett innehav säljs på grund av sitt hållbarhetsbetyg.

Förvaltarteamet nämner dock att fondens komposition, med tillväxtbolag framförallt inom teknik och hälsa, bidrar till mycket låga koldioxidutsläpp. Av det skälet är fokuset större på hållbarhet inom sociala aspekter och bolagsstyrning.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Take-Two Interactive, THQ Nordic och Evolution Gaming med portföljvikterna 5,2, 4,8 respektive 4,8 procent.

Det kan jämföras med de största innehaven vid förra månadsslutet som var THQ Nordic, Paradox och Tencent. Således har Take-Two Interactive seglat upp som det största innehavet i fonden.

Av månadsrapporten framgår det att 40 000 kunder har investerat i fonden sedan starten och totalt placerat över 1 300 miljoner kronor. Från och med månadsskiftet är fonden nu även tillgänglig för investerare i Norge och Finland.

Läs även: Swedbank Robur Ny Teknik - Han tar över efter superduon


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST