Nordeas vd Casper von Koskull. Fotograf: TT

Nordea sviker med nya siffror: 4 saker du behöver veta om rapporten

Oväntat svagt räntenetto är en av plumparna i Nordeas dystra kvartalsrapport.

Den nordiska storbanken Nordeas räntenetto var klart lägre än analytikersnittestimatet i Infront Datas sammanställning. Rörelseresultatet var också sämre än vad analytikerna hade räknat med, men i posten ingick en avsättning för penningtvättsrelaterade ärenden, bland annat avseende förväntade böter i Danmark.

När Stockholmsbörsen öppnade på tisdagen handlades Nordea-aktien ned.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

1. Avsättning drog ned resultat. Nordeas rörelseresultat blev 621 miljoner euro i kvartalet (966). Snittestimat i Infront Datas sammanställning var 730 miljoner. I resultatet ingår en avsättning om 95 miljoner euro för penningtvätts-relaterade ärenden, bland annat avseende förväntade böter i Danmark.

De totala intäkterna uppgick till 2.115 miljoner euro (2.378), mot snittestimatet på 2.133 miljoner.

2. Räntenettot minskade. Nordeas räntenetto sjönk 7 procent i lokala valutor, jämfört med föregående kvartal, till 1.056 miljoner euro, jämfört med 1.142 miljoner i fjärde kvartalet, och var 6 procent lägre än Infront Datas snittestimat. Bankens vd Casper von Koskull hänvisar till högre regleringskostnader, färre räntedagar och fortsatt press på utlåningsmarginalerna för privatkunder.

3. Upprepar kostnader minskar 2019. Nordea räknar fortsatt med att kostnaderna minskar under 2019, jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser samt exklusive jämförelsestörande poster. Banken hade totalkostnader om 5.046 miljoner euro 2018 och förväntades inför rapporten för det första kvartalet ha kostnader om 4.905 miljoner euro under innevarande år. I det första kvartalet var kostnaderna 1.452 miljoner euro (1.372), mot ett snittestimat om 1.348 miljoner.

4. Kärnprimärkapital. Nordeas kärnprimärkapitalrelation minskade med 0,9 procentenheter från årsskiftet ned till 14,6 procent, främst till följd av förvärvet av Gjensidige, ökade utlåningsvolymer och IFRS 16. Infront Datas snittestimat avseende kärnprimärkapitalrelation den 31 mars låg på 15,2 procent. I snabbkommentarer efter tisdagsmorgonens rapportsläpp ansåg RBC och Morgan Stanley att Nordeas räntenetto och kärnprimärkapitalrelation var två besvikelser i rapporten.

Nordeas aktie backar 3 procent i inledande handeln efter rapportsläppet.

Läs mer: Nordea och SEB faller tungt på rapporter – drar med sig hela börsen


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST