Fotograf: TT

Därför backar SEB på börsen – trots högre vinst än väntat

Analytiker förklarar sura minerna efter SEB:s överraskande höga vinst.

Det var med låg kvalité som SEB:s rörelseresultat kom in sex procent över snittförväntan då det volatila tradingnettot var klart högre än förväntat. Justerat för denna rad var kvartalsresultatet fem procent under snittförväntan.

Det skriver Morgan Stanley i en snabbkommentar.

"Tradingnettot drevs av högre aktivitet bland storföretagsdivisionen, primärt inom SEB Markets, kombinerat med positiva marknadsvärdesförändringar och högre bidrag från livförsäkringar medan räntenettot är 1 procent klent (lånemarginaler) och provisionsnettot 4 procent under snittestimatet (svagt för mäkleri och rådgivning med mera)", uppger Morgan Stanley.

Utöver de något klena kärnintäktsraderna i det gångna kvartalet var minskningen om 0,5 procentenheter för kärnprimärkapitalrelationen till 17,1 procent klart större än förväntade -0,1 procentenhet, fortsätter investmentbanken.

Tradingnettot i kvartalet på 2.118 miljoner kronor var 46 procent högre än ett genomsnittligt analytikerestimat på 1.447 miljoner kronor som Infront Data hade sammanställt inför delårsrapporten.

SEB:s kärnprimärkapitalrelation på 17,1 procent kan ställas mot snittestimatet på 17,5 procent.

SEB:s rörelseresultat blev 5.864 miljoner kronor i det första kvartalet. Det kan jämföras med Infront Datas snittestimat, utifrån 15 analytikers prognoser, på 5.542 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 5.345 miljoner kronor, att jämföra med en prognos om 5.414 miljoner, och provisionsnettot blev 4.292 miljoner. Där låg snittprognosen på 4.469 miljoner.

SEB A-aktien tappar nära 3 procent i inledande tisdagshandeln.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST