Fotograf: Spotify press

Spotify når magisk gräns: 100 miljoner abonnemang

Aktien får nytt bränsle efter rapport.

Musikstreamingföretaget Spotify redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2019 på -47 miljoner euro.

Snittestimatet från 16 analytikers prognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat på -71,1 miljoner euro. Bolagets guidning var en rörelseförlust på 50-120 miljoner euro.

Spotifys intäkter uppgick till 1.511 miljoner euro (1.139), jämfört med snittestimatet på 1.467 miljoner euro, enligt Infront Data. Bolagets guidning var intäkter på 1,35-1,55 miljarder euro.

Antalet premiumabonnenter steg till 100 miljoner i slutet av första kvartalet (96 miljoner i slutet av närmast föregående kvartal), jämfört med snittestimatet på 98,5 miljoner stycken. Här låg Spotifys guidning på 97-100 miljoner premiumabonnenter.

Bruttomarginalen i det fjärde kvartalet låg på 24,7 procent.

Spotify ändrar sin resultatprognos för helåret 2019. Bolaget spår nu att rörelseförlusten kan hamna i intervallet 180 miljoner euro till 340 miljoner euro.

Enligt Infront Datas sammanställning av femton analytikers prognoser väntades en helårsförlust på 223 miljoner euro.

Spotify stiger 4,3 procent i förhandeln efter rapporten.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST