Riksbankens chef Stefan Ingves. Fotograf: Jonas Ekströmer / TT

Riksbanken lämnar reporäntan orörd – skjuter höjningen på framtiden

Skjuter på antagandet för nästa räntehöjning och köper mer obligationer.

Riksbanken har i torsdagens penningpolitiska besked som väntat lämnat reporäntan oförändrad vid -0,25 procent. Samtidigt skjuter centralbanken på antagandet för nästa räntehöjning och köper fler statsobligationer. 

I slutet av 2018 höjdes reporäntan för första gången sedan juli 2011, samtidigt som Riksbanken guidade för en andra höjning i andra halvåret 2019.

Den prognosen upprepades vid förra mötet i februari, men i torsdagens besked har Riksbanken skjutit på antagande för nästa räntehöjning till slutet av 2019 eller början av 2020. 

Höjningarna av reporäntan väntas därefter ske i en något långsammare takt jämfört med bedömningen i februari.

”Oväntat låg inflation i både Sverige och omvärlden, låga räntor i omvärlden och osäkerhet om den globala utvecklingen understryker att det finns ett behov av att gå försiktigt fram med penningpolitiken”, motiverar Riksbanken. 

Direktionen har även beslutat att Riksbanken från juli 2019 till december 2020 ska köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om 45 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär hälften av de betalningar från förfall och kuponger som Riksbanken tar emot från obligationsportföljen under denna period. Köpen uppges ske för att bibehålla en lämplig nivå på innehavet och Riksbankens närvaro i marknaden.

Vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att köpa statsobligationer från juli 2019 till december 2020. De anser att ytterligare köp inte på ett tydligt sätt kommer att bidra till penningpolitikens måluppfyllelse, men att det finns risker förknippade med ytterligare köp.

De hänvisade även till sina tidigare reservationer i samband med Riksbankens beslut om obligationsköp, senast i december 2017.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST