Fotograf: Flickr

Redan rekordsvaga kronan får mer stryk efter dagens riksbanksbesked

Förändringar i Riksbankens styrränta försvagar den svenska kronan med minskad inflation på sikt. 

Svenska räntor sjunker och kronan försvagas rejält efter Riksbankens räntebesked samtidigt som övriga europeiska räntor överlag pekar svagt uppåt.

Cirka 20 minuter efter räntebeskedet har kronan tappat cirka 15 öre mot dollarn och cirka 12 öre mot euron, från svensk stängning i går.

Den tvååriga svenska räntan är 3 punkter ned till -0,53 procent och den tioåriga räntan knappt 4 punkter lägre till 0,33 procent.

Tyska tioårsräntan är samtidigt stabil på -0,02 procent.

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på -0,25 procent, men sänkte samtidigt sin räntebana så att nästa räntehöjning kommer senare - tidigast i slutet på året eller i början av nästa år - och höjningarna därefter sker i långsammare takt. Tidigare väntades en räntehöjning under "andra halvåret" 2019.

"Oväntat låg inflation i både Sverige och omvärlden, låga räntor i omvärlden och osäkerhet om den globala utvecklingen understryker att det finns ett behov av att gå försiktigt fram med penningpolitiken", skriver Riksbanken.

Svenska analytiker är eniga - "very soft", "mega-dovish" och "dovish indeed" är några kommentarer.

En halvtimme före räntebeskedet publicerade KI sin kvartalsbarometer, som kom in starkare än väntat.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 102,7 i april, från 101,9 föregående månad.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntade analytiker att barometerindikatorn skulle uppgå till 101,5 i mars.

Uppgången i april förklaras, enligt KI, av starkare signaler från detaljhandeln och tillverkningsindustrin, samt en ljusare syn på den egna ekonomin bland hushållen.

Konsumenternas samlade förväntningar, CCI, steg till 95,8 i april, från 94,0 föregående månad. Väntat 94,8.

Noteras kan att hushållens inflationsförväntningar på ett års sikt steg till 3,4 procent i april, från 3,1 i mars.

En annan uppgift i KI-barometern värd att notera var att arbetskraftsbristen i näringslivet fortsätter att minska (men är fortsatt på en hög nivå) samtidigt som anställningsplanerna dämpades en aning.

Knut Hallberg, Swedbank, tror att vi kan vara på väg in i en lugnare arbetsmarknad, i vart fall i näringslivet.

"I offentlig sektor lät den dock vara fortsatt urstark", kommenterade han i ett Twitter-inlägg.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST