Fotograf: Wikimedia

Världens fondjättar säljer aktier efter börsrallyt – och bunkrar kontanter

Förvaltarproffs med totalt 6 biljoner i ryggen intar nu en mer defensiv strategi, visar en omfattande enkät från Bank of America Merrill Lynch.

Investmentbanken Bank of America Merrill Lynchs månatliga undersökning för april om vad fondproffsen tror om framtiden är här. 239 förvaltare som sammanlagt har över 6 biljoner kronor i portföljerna har deltagit i undersökningen.

En stark majoritet tror på lägre tillväxt globalt och fallande räntor. Majoriteten av kapitalförvaltarna intar nu en mer defensiv investeringsstrategi.

Förvaltarna tar positioner för en varaktig stagnation med lägre tillväxt och låg inflation. De ökar sina positioner i likvida medel, tillväxtmarknader och samhällsnyttiga tjänster, medan de minskar i aktier generellt, med betoning på eurozonen och banker.

I jämförelse med samma undersökning i mars tar förvaltarna nu mer cyklisk risk, men är fortfarande försiktiga. Det finns mycket oro och pessimism kring investeringar i Storbritannien samt kring europeiska aktier.

Majoriteten av fondförvaltarna är negativt inställda till återköp och utdelningar. Oron kretsar kring företagens kreditcykler; 44 procent av förvaltarna säger att företagen är överbelånade. De globala vinstförväntningarna fortsätter att återhämta sig, men är fortfarande på historiskt låga nivåer. Kapitalallokering till banksektorn är på den lägsta nivån sedan september 2016.

Lägre tillväxt i Kina i kombination med risken för handelskrig medför att förväntningar på tillväxten är låga. Endast 13 procent förväntar sig högre kortsiktiga räntor, vilket är den lägsta nivån sedan augusti 2012. Det finns däremot ingen prognos för en omedelbar recession. 7 av 10 fondförvaltare tror inte på recession innan andra halvåret 2020.

Läs även: Fondchefer med 30 biljoner i ryggen: Följ Paris-avtalet eller riskera pengarna


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST