Fotograf: Alexander Larsson Vierth/TT

Kalldusch för Handelsbankens anställda: Årets vinstdelning slopas helt

Handelsbankens vinstandelsprogram Oktogonen har gjort bankens trotjänare till miljonärer. Men nu snuvas personalen på en avsättning på över 800 miljoner.

Vid en samlad bedömning av bankens utveckling för 2018, har styrelsen beslutat att inte göra någon avsättning till resultatandelssystemet Oktogonen för 2018. Den tidigare reserveringen till Oktogonen för 2018 om -827 miljoner kronor har därmed lösts upp.

"Reverseringen av Oktogonen-avsättningen är en överraskning och kommer inte att uppskattas av SHB-personalen", säger en anonym portföljförvaltare till Realtid.

Handelsbanken har vinstandelsstiftelsen Oktogonen i stället för kortsiktiga bonussystem. Oktogonen inrättades på 1970-talet och har gett hela personalen samma summa i avsättning, oavsett lön och befattning. När anställda fyller 60 år kan de välja hur utbetalning ska ske.

Vd Carina Åkerström: "Jag står bakom styrelsens Oktogonen-beslut"

Det finns en stark lojalitet inom Handelsbanken. Medarbetare kommer att ha en förståelse för att det inte sker avsättningar till Oktogonen med hjälp av att frågan och beslutet diskuteras igenom.

Det säger vd:n Carina Åkerström till Nyhetsbyrån Direkt.

Hon uppger att hon har den tron utifrån att själv ha arbetat länge inom banken och att det behövs förklaras att hela banken tillsammans levererar resultat.

"Jag står bakom styrelsens Oktogonen-beslut", säger hon med påpekande att det med utvecklingen under 2018 i backspegeln inte är möjligt att göra en avsättning till vinstandelsstiftelsen. Hon framför samtidigt att Oktogonen varit starkt bidragande till bankens "starka varumärke".

Handelsbanken värnar om att Oktogonen och vinstandelsstiftelsen "finns kvar" även om 2018 års avsättning löses upp och det inte heller skedde någon avsättning under årets första kvartal.

Inte heller för 2016 skedde någon avsättning till Oktogonen och vd:n medger att detta är första gången hittills som det under två av tre goda år inte sker någon avsättning. Sedan vinstandelsstiftelsen tillkom år 1973 blir 2018 det fjärde året som någon avsättning inte sker.

Carina Åkerström upprepar budskapet från rapporten att det är en "samlad bedömning" och helhetssyn som ligger bakom Oktogonen-beslutet. Hon nämner att faktorer som kundnöjdhet och kostnadsutveckling tas i beaktande.

"Den bästa bedömningen är att vi just nu inte kan reservera något till Oktogonen", säger hon vidare angående det första kvartalet. Hon vill inte spekulera i huruvida det kan tänkas bli några avsättningar under innevarande helår.

Carina Åkerström har initierat en översyn avseende en fokusering, förenkling och effektivisering av Handelsbanken. Hon räknar med att kunna släppa mer konkret information om hur SHB ska bli, vad hon kallar, en "enklare" bank i samband med halvårsrapporten. I det första kvartalet var den underliggande kostnadsökningstakten 3,3 procent, efter att kostnaderna ökade 10 procent under helåret 2018. Vd:n ser det som "helt nödvändigt" att ökningstakten har kommit ned efter 2018.

Carina Åkerström säger till Nyhetsbyrån Direkt att ambitionen är att SHB ska fortsätta vara "en fin och stabil bank" som har intäkter som ökar mer än kostnaderna.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST