Fotograf: Wikimedia

ABB:s vd får sparken – aktien rusar

ABB:s vd Ulrich Spiesshofer tvingas lämna omedelbart.

ABB:s vd Ulrich Spiesshofer avgår från sin post, som han har innehaft sedan 2013. ABB:s styrelseordförande Peter Voser tillträder med "omedelbar verkan" som tillförordnad vd, utöver sin nuvarande ordföranderoll.

Aktien tar ett glädjeskutt på beskedet och lyfter hela 5 procent i börsöppningen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen i ABB och vd Ulrich Spiesshofer har "gemensamt kommit överens" om att han avgår som vd, heter det i pressmeddelandet.

ABB-chefen var Stockholmsbörsens näst bäst betalde vd med 80 miljoner kronor i kuvertet 2018. 

ABB släpper samtidigt sin kvartalsrapport och redovisar en orderingång om 7.613 miljoner dollar för det första kvartalet (7.555), motsvarande en ökning om 3 procent i jämförbara termer.

Det framgår av den bokslutsrapport som ABB offentliggjorde oväntat på onsdagsmorgonen då bolaget även meddelat att vd Ulrich Spiesshofer.

Analytiker hade i snitt väntat sig en orderingång om 7.649 miljoner dollar, enligt en sammanställning från Infront Data sammanställd den 12 april.

Intäkterna uppgick till 6.847 miljoner dollar (6.441), att ställa mot analytikernas snittestimat om 6.862 miljoner dollar.

Intäktstillväxten uppgick till 4 procent i jämförbara termer.

Det operativa ebita-resultatet uppgick till 766 miljoner dollar (752). Här var snittestimatet 801 miljoner dollar, enligt Infront Data.

Ebita-marginalen landade därmed på 11,2 procent (11,7). Analytiker hade i snitt väntat sig en marginal om 11,7 procent.

Nettoresultatet hänförligt till ABB:s aktieägare var 535 miljoner dollar (572). Här var snittestimatet 408 miljoner dollar.

Vinsten per aktie uppgick till 0:25 dollar (0:27). Snittestimatet var 0:19 dollar.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -256 miljoner dollar (-518). ABB förväntar sig stabilt kassaflöde ("cash delivery") under hela 2019.

ABB har sett en avmattning ("softening") inom vissa kundsegment.

Det framgår av den kommentar från bolagets finanschef Timo Ihamuotila som finns i bolagets rapport för det första kvartalet som oväntat släpptes på onsdagsmorgonen.

Han skriver att bolaget levererade ytterligare ett kvartal med "stabil" orderingång och intäktsutveckling, "trots den avmattning vi har sett på vissa slutmarknader, särskilt inom diskret tillverkning och inom fordonssektorn", säger finanschefen i rapporten.

Han säger vidare att separationsprocessen gällande Power Grids går enligt plan.

ABB är fortsatt på rätt väg för att kunna leverera årliga besparingar om cirka 200 miljoner dollar år 2022, enligt besked som gavs i rapporten.

Börsen välkomnar nyheten och skickar upp aktien 4 procent (vid klockan 09.08).


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST