ANNONS
På Berotec gigar alla, för störst innovationskraft och bäst produktivitet.

Så kan gigekonomin stärka din affär - och samtidigt öka din innovationskraft

Gigekonomin är den nya typen av arbetsmarknad, där gig snarare än fasta anställningar, står i centrum. Genom att skapa förutsättningar för att dela kompetenser bidrar gigekonomin till minskad kompetensbrist. Den skapar också lägre trösklar för att ta in mångfald i organisationer, vilket ofta bidrar till större innovationshöjd.

Fördelarna med gigekonomins intågande är många. För arbetsgivarna innebär det flexibel arbetskraft och specifik kompetens just när den behövs, och för gigaren innebär det ett utvecklande sätt att samla på sig erfarenheter och en stor dos frihet. Tryggast och roligast är det att giga tillsammans med andra, att ta del av varandras nätverk och skapa gemensam kultur. Framtiden ser minst sagt ljus ut för nätverken och för mindre företag med platta organisationer.

”När man kommer in som ny på en arbetsplats har man kompetens med sig från tidigare arbetsgivare och branscher vilket gör att den nya platsen korsbefruktas och utbytet blir väldigt givande. Att giga och vara duktig på det man gör är på många sätt tryggare än att vara anställd och man får möjligheten att utvecklas som människa och samla på sig ytterligare erfarenheter”, säger Susanne Olfwenstam, affärsledare på konsultföretaget Berotec som är ett så kallat gigbolag med experter inom teknik, IT och ledarskap.

Gigare säkrar din kompetensförsörjning

Genom att ta sig an olika uppdrag får gigarna möjlighet att jobba med precis det som de brinner för. Man kan dela sin tid mellan olika organisationer, vilket gör att tillväxtkritisk kompetens kan fokusera på sitt område och hjälpa flera samtidigt. Att dela resurser mellan verksamheter på det viset är ett sätt att minska kompetensbristen. 

”Personer kan flytta på sig och vara där de gör störst nytta. Det gör att nya kompetenser och synsätt förs in tillsammans med varje gigare och den yngre generationen har samtidigt möjlighet att överföra kunskap till den äldre på företagen och vice versa”, förklarar Susanne Olfwenstam.

Fokus på mångfald skapar större innovationskraft

Berotec profilerar sig som ett konsultbolag som sätter människan i centrum. Man är mån om att teamen ska spegla hur samhället faktiskt ser ut och arbetar aktivt för att hitta till exempel kvinnor med kunskap inom områden som oftast är dominerade av män.

”Vi ser att mångfald skapar bättre prestationer på arbetsplatser och vi vet att mångfaldiga team har större innovationsförmåga än homogena motsvarigheter. Tyvärr finns det ju inte lika många kvinnor som män inom det tekniska. Därför jobbar vi för att attrahera kvinnliga ingenjörer genom events och en modell där familj och fritid också får ta plats. Vi välkomnar även nyanlända ingenjörer. På det sättet bidrar vi till en mer diversifierad konsultmarknad vilket är viktigt för oss”, avslutar Niklas Rengfors, affärsledare på Berotec.

Läs mer om Berotec här


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST