Fotograf: Pexels

Mindre än 1 procent – så lite satsar EU på jämställdhet

Genom att minska skillnaderna mellan könen skulle EU kunna skapa 10 miljoner nya jobb och öka BNP med 31,5 miljarder euro till 2050 enligt en ny rapport.

Mindre än 1 procent av EU:s struktur- och investmentfonder har öronmärkts för att främja jämställdhet, skriver European Institute for Gender Equality, EIGE, i en rapport.

Förslagen för budgeten efter 2020 visar en ännu lägre ambition, trots EU:s legala skyldigheter och politiska ambitioner att minska könsskillnaderna.

”Idag tjänar kvinnor mindre, tillbringar mer tid att ta hand om andra och om hushållet vilket i slutändan ger dem en lägre pension att leva på än män. Att ge mer stöd via fonder är det mest direkta sätt för EU att påverka”, säger Virginija Langbakk, chef för EIGE i ett pressmeddelande.

Rekommendationerna från EIGE är att:

  • Prioritera jämställdhet i alla framtida budgetar.
  • Sätta budgetmål för jämställdhet.
  • Hitta metoder att mäta investeringarnas effekt.
  • Hitta system som följer hur mycket som investeras i jämställdhet i alla investeringsprogram.

Genom att minska skillnaderna mellan könen skulle EU kunna skapa 10 miljoner nya jobb och öka BNP med 31,5 miljarder euro till 2050 enligt EIGE.

Läs även: Allbrights vd: Blandade bolag är bättre bolag – det handlar om lönsamhet