Hjälmspecialisten Mips kvalar in på plats 6. Fotograf: Pexels, Mips

Färsk ranking: Ta rygg på vinnaraktierna med starkast köpsignaler just nu

Dags att fylla på portföljen? Här är hetaste aktierna att köpa på Nordens börser, enligt teknisk analys.

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.

1.  DNA
DNA har brutit upp från en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Det signalerar en fortsatt stark utveckling. Aktien har nu stöd vid eventuella attacker tillbaka mot taket i trendkanalen. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 17.90. Målkursen vid 20.49 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 20.70 euro och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
2.  D/S Norden
D/S Norden visar en svag utveckling innanför en fallande trendkanal på medellång sikt. Aktien gav dock köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 96.81. Ger signal om vidare uppgång till 107 eller mer. Etablerat genombrott av motståndet vid 97.75 kroner signalerar fortsatt uppgång till 111 kroner eller mer. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 100 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. RSI-kurvan visar en stigande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning upp även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
3.  Biotage
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Biotage och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 101 och motståndet på 137. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Kursen har rekylerat tillbaka efter brottet på en rektangelformation. Det är stöd runt 122, vilket öppnar för goda köpmöjligheter. Etablerat brott ned genom stödet kommer emellertid att neutralisera köpsignalen. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 124 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  BillerudKorsnäs
BillerudKorsnäs ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 125. Ger signal om vidare uppgång till 154 eller mer. Aktien testar stödet vid cirka 125 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Hexpol
Hexpol visar ingen klar trend på medellång sikt. Kursen har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en rektangelformation. Etablerad notering över 84.93 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 83.60 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Mips
Mips visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien testar stödet vid cirka 136 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 136 kronor utlöser en säljsignal. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Skanska B
Skanska B ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 173 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva, och förstärker aktien. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Husqvarna B
Husqvarna B ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien gav köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 71.62. Ger signal om vidare uppgång till 80.44 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 77.00 kronor och motstånd vid cirka 85.30 kronor. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Husqvarna B. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Ericsson B
Ericsson B ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har stöd vid cirka 84.00 kronor. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Ørsted
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Ørsted och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 449. Målkursen vid 483 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 466 kroner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.