ANNONS

Nytänkare - så låser de upp dagens fastighetsmarknad

Den svenska kommersiella fastighetsmarknaden är starkare än någonsin med rekordhöga hyror, lägre avkastningskrav och låga finansieringskostnader. En bieffekt är att detta har skapat en låsning i marknaden där allt färre vill sälja, då det inte finns något nytt att köpa för det frigjorda kapitalet.

Den svenska kommersiella fastighetsmarknaden är starkare än någonsin med rekordhöga hyror, lägre avkastningskrav och låga finansieringskostnader. En bieffekt är att detta har skapat en låsning i marknaden där allt färre vill sälja, då det inte finns något nytt att köpa för det frigjorda kapitalet.  

Hur lyckas man då trots allt skapa affärer och värden i denna låsta marknad?

”När alla vill köpa, samtidigt som man ligger kvar på sitt befintliga bestånd måste man vara kreativ i hur man skapar affärer. Vi jobbar intensivt med att hjälpa fastighetsägare att hitta bytesaffärer där båda parter får nya fastigheter som passar deras bestånd bättre eller skapa samarbeten. Dessutom hjälper vi många egenanvändare att avyttra sin fastighet, frigöra kapital till sin verksamhet och flytta in i lokaler hos ett fastighetsbolag. Något som brukar bli en fantastisk affär. Detta är vi riktigt bra på då vi under de senaste 30 åren byggt upp vårt nätverk inom både uthyrning och transaktion. Vi känner de flesta fastighetsägarna och hyresgästerna samt vet vilka behov de har”, berättar Fredrik Leifland, ansvarig för transaktioner på New Property. 

Hur ser du på dagens kommersiella hyresmarknad?

”Stockholm är ganska unikt just nu. Vi är nere på en vakansgrad runt 1,5 procent i centrala Stockholm, utbudet är historiskt lågt och topphyrorna har passerat 10 000 kronor per kvadratmeter och år i citykärnan. Ytterområdena följer efter men i en helt annan takt så klart, det är inte ovanligt med hyror en bra bit över 3 000 kronor per kvadratmeter på bra lägen i Solna och Sundbyberg för att ge ett exempel”,  säger David Werner, ansvarig för uthyrningen på New Property.

New Property

New Property bildades under 2005 med visionen att hjälpa fastighetsägare i alla värdeskapande led från uthyrning till transaktion. Inom segmentet uthyrning är vi idag en av Sveriges största konsulter. Totalt omsätter koncernen över 80 msek med över 20 anställda. Vi värdesätter snabb och enormt hög servicegrad och vill vara en helhetslösning för våra kunder.

Läs mer här!

Ni känner er marknad - men var ligger New Propertys erbjudande i? 

”Vi träffar dagligen företag som antingen sitter fast i hyreskontrakt som hämmar deras tillväxt eller sitter i lokaler som inte är ändamålsenliga på ett eller annat sätt”, berättar David Werner och fortsätter:

”Vi har också daglig kontakt med de flesta fastighetsägare och kan därmed lägga ett pussel och skapa flyttkedjor med vakanser och objekt som ofta inte är kända på den öppna marknaden. De enkla affärerna är idag sällsynta och vi får tänka nytt och lägga detta pussel med våra kontakter.” 

 Är kunderna nöjda med ert pussel-lösande? 

 ”Det bör du nog fråga dem, men att våra kunder återvänder år efter år är kanske ett svar på frågan. Ta till exempel Happy Socks. En svensk framgångssaga med duktiga entreprenörer som byggt ett internationellt strumpimperium. På fem år har vi på New Property hjälpt dem att flytta 3 gånger! Den första kontakten var i en lokal på 100 kvadratmeter och nu flyttar de in i lokaler som är 2 300 kvadratmeter på en attraktiv adress i Stockholms innerstad. Det är en fantastisk tillväxtresa. Och samtidigt ett fantastiskt förtroende som de givit oss”, avslutar David.

Hur ser butiksmarknaden ut? 

”Allt fler butiker står tomma och många talar om butiksdöden. Därför behövs konsulter med lång erfarenhet av retailbranschen mer än någonsin. Vi är dagligen på olika uppdrag runt om i hela Sverige, där vi lyssnar på både fastighetsägarnas och entreprenörernas behov och utmaningar. Allt från små espressocaféer i citylägen till stora handelsplatser i ytterområden. Den närheten till marknaden är avgörande för vår förmåga att hitta bra lösningar”, säger Sofia Petzelius, ansvarig för Retail & Development på New Property.  

Finns det lösningar för att stoppa butiksdöden?  

”Internethandeln kan inte ersätta människans sociala inköpsmönster. Vi vill prata med butikspersonalen, känna och klämma på varorna och prova. Det måste vi ta fasta på men vara flexibla och lyhörda för att hitta rätt framöver. Vi ser nu butikskedjor i USA och Storbritannien med nya koncept som attraherar stora grupper att besöka fysiska butiker. Det kan vara kopplat till ett varierat och originellt utbud eller personliga tjänster som inte kan ersättas av internet. Sammanfattningsvis ser jag positivt på butiksmarknadens framtid – men vi står inför en utmaning där vi måste tänka utanför boxen”, avslutar Sofia Petzelius.


Kalendarium

För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.