Fotograf: Tomas Oneborg/SvD/TT

Mäklarna tvärvänder i synen på bopriser – pessimisterna tar över

"En sådan dramatiskt förändring har vi aldrig tidigare sett mellan två kvartal", säger Mäklarsamfundets analyschef. 

En kraftigt ökad andel av fastighetsmäklarna räknar med sjunkande bostadspriser, både på bostadsrätter och småhus.

Det visar Mäklarsamfundets kvartalsvisa undersökning Mäklarinsikt, enligt ett pressmeddelande.

"Jämfört med tidigare kvartalsprognoser under senare halvan av 2018 och början av 2019 har mäklarnas prognos ändrats dramatiskt. Där man tidigare spådde oförändrade priser och efterfrågan tror nu en klar majoritet att pris och efterfrågan kommer sjunka under april till och med juni. En möjlig tolkning är att en trögare marknad i kombination med allt fler signaler om en vikande konjunktur påverkar mäklarnas bedömning av utvecklingen under det kommande kvartalet", säger Mäklarsamfundets vd Björn Wellhagen i en kommentar.

På bostadsrättsmarknaden räknar nu hela 81 procent av mäklarna med sjunkande priser under det andra kvartalet, en mycket kraftig ökning från 24 procent föregående kvartal. Endast 2 procent räknar med stigande priser, ned från 8 procent. Övriga 16 procent tror på oförändrade priser.

På småhusmarknaden räknar 79 procent av mäklarna med sjunkande priser, en rejäl ökning från 14 procent. 1 procent tror på stigande priser, ned från 11 procent föregående kvartal. 20 procent räknar med oförändrade priser.

När Nyhetsbyrån Direkt talar med Mäklarsamfundets analys- och kommunikationschef Joakim Lusensky säger han att de själva blev mycket förvånande över det kraftiga fallet i mäklarnas prisförväntningar. Han påpekar samtidigt att det inte skett någon förändring i enkäten och att antal svar och geografisk fördelning inte avviker på något påtagligt sätt från hur det sett ut tidigare.

"Det är inget metodfel, då hade vi förstås aldrig släppt rapporten. Vi är själva förvånade över resultatet, som känns kontraintuitivt jämfört med andra signaler. En sådan dramatiskt förändring har vi aldrig tidigare sett mellan två kvartal", säger han.

Han tillägger att om man ska spekulera i vad det kan handla om är det en allmän konjunkturoro i kombination med en mycket svårtolkad bostadsmarknad, med stora skillnader mellan olika marknader och även olika objekt.

Vad gäller efterfrågan ökar andelen som tror på minskad efterfrågan på bostadsrätter, till 72 procent från 17 procent föregående kvartal. Andelen som tror på ökad efterfrågan sjunker till 3 procent.

Samtidigt är det nu färre mäklare som räknar med ett ökat utbud, 4 procent mot tidigare 41 procent. Andelen som tror på ett minskat stiger, till 58 procent från 7 procent.

På småhusmarknaden tror 55 procent av mäklarna på minskad efterfrågan under det andra kvartalet, en ökning från 11 procent. Andelen som tror på ökad efterfrågan sjunker till 4 procent.

Samtidigt ökar andelen som tror på ett minskat utbud av småhus till 43 procent, från 12 procent. Andelen som räknar med ett ökat utbud sjunker kraftigt, till 6 procent, från 39 procent.

Undersökningen genomfördes den 11 till 27 mars och 847 fastighetsmäklare har svarat.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST