Fotograf: Unsplash, Pexels (montage)

Analytikernas bästa köptips i heta börssektorn: ”Nu gäller det att hitta guldkornen”

Riksbankens extremlåga ränta har lyft börsens fastighetsbolag – men också värderingarna. Vi har pratat med analytiker som tipsar om aktier som fortfarande är köpvärda.

Börsen föll hela 20 procent i slutet av 2018, medan fastighetssektorn var ned endast 7 procent. Trots det är fastighetssektorn upp runt 16 procent i år, i linje med börsen.

Frågan är hur länge sektorn kan fortsätta gå bättre än börsen som helhet. Bland analytiker börjar ett varningens finger att höjas för att sektorn är högt värderad och att det nu gäller att hitta guldkornen.

"Vi tror på en polarisering på kontorsmarknaden där efterfrågan på högkvalitativa kontor i bra lägen premieras av såväl hyresgäster- som investerarmarknaden framöver. Samtidigt tror vi att fastigheter på mindre orter, där vi ser högre vakanser och lägre sysselsättningstillväxt, kommer möta tuffare marknadsförutsättningar", säger David Flemmich, fastighetsanalytiker på Handelsbanken.

Årets uppgång beror sannolikt på att inflationen varit lägre än väntat, vilket skjutit en höjning av Riksbankens reporänta längre bort och pressat ner långräntorna. Detta har gett den räntekänsliga sektorn bränsle.

"Oavsett om räntan höjs i närtid eller inte dröjer det innan det slår igenom på bolagens kassaflöden då de generellt har lång räntebindningstid via räntesäkringar i derivatmarknaden. Vi anser att aktiemarknaden kortsiktigt överdrivit räntans påverkan i såväl upp- som nedgång och att sektorn nu är övervärderad på sina håll", säger David Flemmich.

Andra faktorer som talat för fastighetsmarknaden är att alternativa investeringar varit mindre attraktiva. Långa obligationsräntor ligger i dag bara några tiondelar över nollstrecket.

Faktum är att fastighetssektorn haft medvind sedan finanskrisen och kan sägas ha varit lite dopad med den låga räntan i en högkonjunktur. Nu är det dock dags att se på sektorn ur ett konjunkturperspektiv, understryker han.

"Vi ser tecken på avmattning i konjunkturen, vilket riskerar att påverka sektorn som helhet negativt genom avtagande tillväxt framöver."

Handelsbankens bedömning är att vinnarna framöver är bolag som kan skapa tillväxt organiskt, genom exempelvis egen projektutveckling och omförhandling av hyreskontrakt.

"Vi tror inte på samma förvärvstempo som de senaste tio åren", säger David Flemmich.

Vad rekommenderar ni för aktier i sektorn?

Vi föredrar fastighetsbolag med högkvalitativa tillgångar i storstäderna, där marknadshyrorna ligger väsentligt över bolagens snitthyror. Detta är något vi ser i exempelvis Platzer och Hufvudstaden."

Även Markus Henriksson, aktieanalytiker, på Pareto, håller på Platzer just nu. På grund av retailfokuset ser han inte lika ljust på Hufvudstaden trots bra lägen och Paretos rekommendation för Hufvudstaden är neutral. Domen mot Atrium Ljungberg är ännu hårdare, också på grund av bolagets retailfokus. Här är rekommendationen sälj från Pareto.

"Jag ogillar retailexponering", säger han.

De stora vinnarna blir enligt honom logistikföretagen.

"Vi har köprekommendation på Platzer, som har bra kontors- och logistikexponering i Göteborg och en stark projektportfölj, och på Stendörren och Catena för deras fokus på logistik. Jag gillar logistikbolagen generellt eftersom de har medvind från den strukturella e-handelstrenden. Vi behöver mer och bättre logistik för att transformera retailmarknaden", säger Markus Henriksson.

Paretos analytiker påpekar att Stendörrens fastighetsbestånd är av blandad karaktär, och lyfter fram deras stora logistikprojekt utanför Stockholm där de ska bygga nya moderna logistikfastigheter

"Jag tror det kommer att bli värdedrivande i flera år", säger Markus Henriksson.

Catena är mer renodlat på logistik, och i den typen av fastigheter är yielden relativt hög jämfört med kontor och retail, enligt analytikern.

"Jag tror den ska ned i år och nästa år drivet av utländska investerare då den ligger mycket högre än i till exempel USA. Jag antar att e-handeln tar en allt större andel av tillväxten i den underliggande marknaden framöver, medan fysisk detaljhandel kommer att ha svårigheter att visa tillväxt överhuvudtaget."

Lista: Fastighetsbolagen med högst andel köprekommendationer

Aktie Andel köp (%) Utv i år (%)
Bonava 80 7,6
Pandox 67 15,4
Platzer Fastigheter 67 30,2
Atrium Ljungberg 50 9,0
Källa: Factset    

 

Läs även: Leif GW avslöjar hur mycket han satsar i sin nya favoritaktie: "Först tecknade jag för 4 miljoner kronor"


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST