Fotograf: Jessica Gow/TT

Hon rivstartar med storstädning - här är nya Handelsbanks-vd:ns framtidsplan

Här är nya bankbossens nya plan och ledning.

Handelsbanken behöver fokusera, förenkla och effektivisera.

Det sade Handelsbankens nya vd Carina Åkerström vid en presentation för media och bankanalytiker på torsdagen, efter ungefär en vecka på sin nya tjänst inom banken.

Presentationen hölls på Handelsbankens kontor vid Östermalmstorg, inte i salongerna i bankpalatset vid Kungsträdgården där hennes företrädare alltid har framträtt.

Handelsbanken behöver göra mer digitalt än vad banken har gjort hittills, däribland att erbjuda digitala tjänster som inte har funnits på kontor tidigare, uppgav hon.

Kontor förändras och är i allt högre grad mötesplatser, snarare än platser där enkla transaktioner utförs, konstaterade hon också.

Vidare ska Handelsbanken sluta vara en universalbank och måste våga välja bort att erbjuda vissa tjänster. Banken ska våga välja bort även hela marknader, sade Carina Åkerström utan att precisera exakt vad det kan komma att innebära.

Hon anser att Handelsbanken har förbättringspotential kring bland annat kostnader och kultur. Carina Åkerström noterade att kostnaderna stiger mer än intäkterna och sade att banken har ett kostnadsproblem som hon snabbt hoppas få ordning på.

Hon tog bland annat upp press på redan krympande marginaler, ny konkurrens, branschglidning från andra aktörer och regelverksfrågor.

Carina Åkerström, som tidigare har varit regionbankchef inom Handelsbanken, konstaterade att alla regionbankchefer utifrån sina respektive verksamheter har varit involverade i framtagandet av Handelsbankens pågående strategiska initiativ.

Initiativen, som bland annat innefattar effektiviseringsåtgärder på motsvarande minst 1.600 årsarbeten till år 2022, är väldigt bra och går enligt plan, uppgav hon.

Avseende kulturfrågor sade hon att ingen medarbetare står över Handelsbankens kultur och varumärke. Banken ska inte vänta på att läsa om missförhållanden i media utan agera tidigare, sade hon och uttryckte missnöje över hur Handelsbanken har hanterat denna typ av frågor tidigare.

Diskussioner pågår med vissa inblandade personer om deras framtid i Handelsbanken, var budskapet.

Gällande penningtvätt sade Carina Åkerström att ingen bankchef kan säga med stor säkerhet att ekonomisk brottslighet inte förekommer i sin bank.

"Man får ha enorm ödmjukhet", sade hon och tillade att Handelsbanken har ett enormt fokus på detta och att stora pengar investeras i det pågående arbetet.

Handelsbanken har via sina interna funktioner gjort genomlysningar av sin verksamhet.

"Det vi har upptäckt har vi anmält och det arbetet fortsätter", sade hon.

"Det vi har anmält är små belopp jämfört med det som finns ute i media", tillade Handelsbanken-chefen med underförstådd referens till den senaste tidens uppgifter om omfattande penningtvätt i andra banker.

Beträffande bolånekonkurrensen i Stockholm sade Carina Åkerström att hon räknar med att den kommer att bli ännu tydligare.

"Den är redan här. Vi kommer naturligtvis att anpassa oss", sade hon men tillade att Handelsbanken behåller sina marknadsandelar i väldigt god omfattning.

"Man får lyssna av marknaden och se vart vi är på väg. Men det är ingen tvekan om att det har blivit en förskjutning och att man har större möjlighet att välja var man vill lägga sina bolån. Men det jobbar våra kontor med lokalt", sade Handelsbanken-chefen.

Vid frågestunden fick Carina Åkerström bland annat frågor kring hennes syn på att välja bort erbjudandetjänster och eventuellt hela marknader. Efter bara en vecka på jobbet ville hon inte svara särskilt detaljerat. Arbetet pågår redan och exakt var det kommer att landa bad hon att få återkomma till.

Hon har också bildat en ny koncernledning bestående av sju personer och två adjungerade personer från den 16 april.

Den nya koncernledningen innebär att den nuvarande strukturen "Senior Management" upphör. Regionbankschefer och chefer för bankens hemmamarknader kommer dock fortsatt vara direktrapporterande till Handelsbankens nya vd Carina Åkerström.

"För att säkerställa de koncernövergripande kontrollfunktionernas integritet och fulla oberoende, kommer Pål Bergström, Chief Compliance Officer (chef Group Compliance), Maria Hedin, Chief Risk Officer (chef för den oberoende riskkontrollen) och Tord Jonerot, Chief Audit Executive (chef för internrevisionen) inte ingå i koncernledningen, utan istället rapportera direkt till vd och styrelse i enlighet med nu gällande rutiner, regler och riktlinjer", skriver Handelsbanken.

Bland medlemmarna i den nya koncernledningen kan noteras att Magnus Ericson blir tillförordnad HR-chef. Han arbetar i nuläget som chef för Handelsbanken i norra Sverige. Han ersätter Stina Petersson som lämnar sin befattning.

I den nya koncernledningen återfinns även Juha Rantamaa. Han blir tillförordnad CIO. I dag arbetar han som chef för IT, drift och utveckling. Juha Rantamaa ersätter Joakim Jansson som lämnar sin befattning.

Utanför koncernledningen nämns att Maria Nordin Wessman, som i nuläget arbetar på Centrala Informationsavdelningen, tillförordnas som chef för Information och Hållbarhetsfrågor. Hon ersätter Elisabet Jamal Bergström som lämnar sin befattning.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.