Fotograf: Fredrik Sandberg/TT

Miljarderna rullar till bolåneutmanarna

I fjol lanserade under buller och bång bolåneutmanare som Enkla, Stabelo och Hypoteket sina erbjudanden. Så här har det gått för dem.

Gemensamt för bolåneutmanarna var att de tänkte stå för kreditbedömningen, men lämna storbankerna utanför finansieringsekvationen - och generellt erbjuda lägre räntor.

I det syftet har utmanarna satt upp dedikerade fonder för bolån i vilka exempelvis pensionsbolag och försäkringsjättar kan investera direkt. Medlen kan sedan lånas ut till kunderna.

Gensvaret från kunderna blev stort.

När Enkla i mars i fjol aviserade sitt erbjudande om en ränta på 0,95 procent för ett bundet treårslån, fick bolaget in intresseanmälningar motsvarande 20 miljarder kronor under första dygnet, uppgav vd:n Alexander Widegren.

Så hur har det gått för Enkla, Stabelo och Hypoteket?

Så sent som i november i fjol hade Enkla fortfarande inte sålt någon obligation, det vill säga det som ska finansiera bolånen.

De övriga två har kommit betydligt längre.

Stabelo, som delägs av Avanza, hade vid utgången av mars i år lånat ut totalt drygt 7 miljarder kronor, enligt Di Digital.

Hittills i år har knappt 3 miljarder kronor lånats ut, enligt Di Digital, även om en avmattning har kunna skönjas efter att Stabelo i januari, efter Riksbankens reporäntehöjning, höjde tremånadersräntan.

I mars i fjol började även Hypoteket, som delägs av mediejätten Schibsted, låna ut pengar till bolån. Enligt Di Digital uppgick Hypotekets utlåning under det första året till 3 miljarder kronor, vilket överträffade målet som var satt till 2 miljarder kronor.

”Det är framförallt storbankerna vi plockar kunder ifrån och som vi ser som konkurrenter”, säger Hypotekets vd Carl Johan Nordquist till Di Digital.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST