Fotograf: Tomas Oneborg/SvD/TT

Oscar Properties på fallrepet – aktien störtdyker efter nya krisåtgärder

Lyxbyggaren ställer in utdelningen och avvecklar byggentreprenadsverksamheten i dotterbolaget Allegro. "Läget är riktigt allvarligt", säger en sparekonom.

Oscar Properties ställer in utdelningen och ska skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur, vilket innefattar förlängning av obligationslån och avveckling av byggentreprenadverksamheten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktien tappar cirka 8 procent i tisdagens inledande handel på Stockholmsbörsen i spåren av nyheterna. Därmed har mer än tre fjärdedelar av börsvärdet raderats ut på ett års sikt.

Oscar Properties preferensaktie rasar samtidigt med hela 42 procent i öppningshandeln.

"Läget i Oscar Properties är riktigt allvarligt. Man drar i nödbromsen och litar på att långivarna ska ge dem andrum", säger Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, till SvD, och fortsätter:

"Obligationsmarknaden är långtifrån så riskvillig som den var när de gav ut sitt stora halvmiljard lån. Att rulla vidare med en ny obligation är sannolikt uteslutet därför försöker man få till en förlängning av den befintliga."

Bolagets utestående obligationslån på 450 miljoner kronor med ursprungsförfall i september 2019 föreslås förlängas till september 2021. Som ett led i förlängningen erbjuds obligationsinnehavare att frivilligt konvertera obligationer till stamaktier av serie B i bolaget.

Större obligationsinnehavare, däribland Spiltan och Mangold, som tillsammans röstar för cirka 23 procent av obligationerna stödjer bolagets förslag och har på förhand åtagit sig att acceptera och rösta för obligationsförlängningen.

Mangold förvarar därutöver obligationer motsvarande ytterligare 7 procent av rösterna, vars innehavare kan följa Mangolds generella rekommendation och rösta för obligationsförlängningen.

Som ett led i förlängningen åtar sig bolaget att inte lämna någon aktieutdelning före obligationslånets förfall i september 2021 eller till dess obligationslånet har återbetalats.

Årsstämman den 2 maj föreslås att inte fatta något beslut om vinstutdelning. Detta innebär att utdelningen ställs in på obestämd tid och att ingen inlösen av preferensaktier av serie B, vilka anmälts för inlösen, kommer att ske.

Bolaget ser istället över möjligheterna för en framtida utbytesprocess varigenom innehavare av preferensaktier ges möjlighet att växla till stamaktieslag i bolaget. Inställda utdelningar förväntas resultera i en årlig positiv likviditetseffekt om cirka 49 miljoner kronor.

Bolaget avser också avveckla byggentreprenadverksamheten i det helägda dotterbolaget Allegro. Avvecklingen av Allegro beräknas minska Oscar Properties kostnader med cirka 38 miljoner kronor på årsbasis.

"Bostadsmarknaden har under en tid varit mycket pressad, vi ser att de föreslagna åtgärderna kan ge oss en plattform där vi kan skapa nya möjligheter för Oscar Properties och våra aktieägare", kommenterar vd Oscar Engelbert.

Ett villkor för obligationsförlängningen är att Oscar Properties gör en frivillig amortering om 25 procent av det nominella beloppet av obligationslånet till par senast den 31 december 2019. Om inte amorteringen gjorts senast då förfaller obligationslånet till omedelbar betalning.

Bolaget avser finansiera amorteringen genom avyttring av delar av dess befintliga fastighetsbestånd, men avtal om sådana avyttringar har ännu ej ingåtts.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST