H&M:s vd Karl-Johan Persson och robotikprofessorn Danica Kragic Jensfelt som nyligen föreslogs till styrelsen.

H&M vill minska sitt lager genom AI-satsning

Hennes & Mauritz varulager vände återigen upp under första kvartalet. För att nå målet om ett minskat varulager tar bolaget hjälp av artificiell intelligens.

Klädjätten H&M stiger 12,5 procent i spåren av en oväntat stark delårsrapport även om kvartalsresultatet var svagare än samma period i fjol. Rörelseresultat och bruttomarginal kom båda in starkare än analytikernas förväntningar.

 

Läs mer: H&M drämmer till med resultat långt över förväntan

Vd Karl-Johan Persson är nöjd med kvartalet.

"Det är ett bra resultat som visar att vi är på rätt väg. Vi visade på mer fullprisförsäljning och mindre nedsättningar samt att vi tar marknadsandelar. Det är kvitto på att vi är på rätt väg. Det är ett steg men vi hoppas och tror på gradvisa förbättringar under året", säger han till nyhetsbyrån Finwire.

H&M har under året gjort två rekryteringar som sticker ut. Bolaget har anställt Cambridge Analytica-visselblåsaren Christopher Wylie som forskningschef och till styrelsen föreslås Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi med datorseende och robotik som forskningsämnen.

Vad hoppas ni på att uppnå här?

"Vi satsar mycket på AI. Ett jättespännande område som kommer att hjälpa oss inom många delar; att bli mer precisa att förutspå trender, kundefterfrågan, kvantifiering, allokering och prissättning. Vi ska bli ännu mer relevanta inom personifiering och ha mer relevanta erbjudanden till kund", säger Karl-Johan Persson och tillade:

"Det är en rad olika områden som vi håller på att satsa på och då måste vi rekrytera duktiga personer."

Hur kommer man se detta?

"Det här är mest en bakomliggande hjälp så att vi kan bli mer precisa i vilken typ av mode vi erbjuder. Tanken är att vi ska bli mer relevanta i kunderbjudandet och binda mindre lager primärt. Det är inte så mycket tekniska features utan handlar mer om AI och algoritmer."

Under första kvartalet uppgick varulagret till 39 968 miljoner kronor (34 959). Vid utgången av föregående kvartal var nivån 37 721 miljoner. Karl-Johan Persson har tidigare uppgett att ett mål bolaget har är att varulagret ska uppgå till mellan 12-14 procent av omsättningen. Under första kvartalet var den siffran på 18,6 procent.

"Ett varulager på 12-14 procent är fortfarande något vi siktar på och något jag tror att vi kommer att nå, men det är svårt att säga när", säger han.

Karl-Johan Persson påpekade att även om lagret ökade måste man jämföra i lokala valutor för att det ska vara jämförbart. Valutajusterat ökade lagret med 5 procent medan det i svenska kronor steg med 14 procent. Till det finns också en tajmingfråga, påpekar han.

"Just i år fick vi in en hel del varor som kom in i slutet av första kvartalet som motsvarande kom i början på andra kvartalet förra året. Så om man tittar på över flera veckor så är mellan 3-4 procent den jämförbara. Att vi också expanderar förklarar en del", säger han.

Kan det ta flera år innan ni når målet på 12-14 procent av omsättningen?

"Nej, jag tror kanske inte i år men vi kommer att komma dit."

Under första kvartalet tyngdes resultatet till viss del av kostnader kopplade till bytet till onlineplattform och logistiksystem, något bolaget dragits med under de senaste kvartalen. Kostnaderna har som utlovats minskat och under andra kvartalet väntas en del kostnader, om än mindre än i första kvartalet.

"De kommer att vara lägre. Onlinetransaktionen är gjord. Investeringarna kopplade till logistiksystemet för att rätta till de utmaningarna vi hade under 2018 och för att säkra en bra utrullning kommer att finnas men inte vara lika stora som under första kvartalet", säger Karl-Johan Persson.

I samband med rapporten meddelade bolaget också att de ska stänga 50 butiker i Europa samtidigt som bolaget globalt sett upprepade planen om att nettoöppna 175 butiker under 2019. I Europa ska butiksnätet dock minska under året.

"Vi jobbar hela tiden aktivt med att optimera butiksportföljen. Vi öppnar fortfarande butiker men vi nettostänger butiker i Europa. Det handlar om lägen som vi inte längre tror på eller där vi hittat ett bättre läge nära", säger Karl-Johan Persson.

Läs även: Kanontajming: De köpte på sig i H&M inför rapportskrällen


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST