H&M drämmer till med resultat långt över förväntan

Klädjätten H&M med Karl-Johan Persson i spetsen krossar lågt ställda förväntningar med nya delårsvinsten.

Klädbolaget H&M redovisar ett rörelseresultat på 1.005 miljoner kronor för det första kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2018/2019.

Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 679 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning av 13 estimat.

Bruttomarginalen blev 50,0 procent, jämfört med förväntade 49,4 procent.

Klädföretaget H&M:s nettoomsättning under perioden den 1 mars till den 27 mars 2019 ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period året innan.

Det meddelar H&M i delårsrapporten för det första kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2018/2019.

H&M:s varulager uppgick vid utgången av det första kvartalet (utgången av februari) till 40 miljarder kronor, en ökning med 14 procent i kronor räknat och med 5 procent i lokala valutor, jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Det framgår av H&M:s rapport.

Varulagret utgjorde 18,6 procent (17,6) av omsättningen exklusive moms, rullande tolv månader. Motsvarande siffra i det fjärde kvartalet var 17,9 procent.

"Varulagrets sammansättning som till absolut största delen utgörs av nya vår- och sommarvaror, förbättrades ytterligare från det fjärde kvartalet och bolaget bedömer därför att prisnedsättningarna i relation till omsättningen kommer att fortsätta att minska i det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år", heter det i rapporten.

H&M:s resultat under det första kvartalet påverkades negativt av onlineplattformsbytet i Tyskland.

Bytet hade "en kraftigt dämpande effekt på försäljning då försäljningsaktivitet i Tyskland medvetet hölls tillbaka för att säkerställa transitionen", skriver H&M i sin delårsrapport.

Utöver det påverkades resultatet negativt av kostnader om cirka 250 miljoner kronor kopplade främst till onlineplattformsbytet i Tyskland samt fortsatta kostnader relaterade till genomförda och kommande transitioner av nya logistiksystem.

Sammantaget minskade resultat efter finansiella poster under det första kvartalet till 1.043 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period föregående år då utfallet var 1.263 miljoner kronor.

Kostnader för onlineplattformsbytet i Tyskland samt fortsatta kostnader relaterade till genomförda och kommande transitioner av nya logistiksystem har kortsiktigt en negativ marginalpåverkan men kommer att ha en positiv påverkan på längre sikt då det kommer att medföra ett snabbare, flexiblare och mer effektivt produktflöde, kommenterar Karl-Johan Persson.

Nu är samtliga marknader på den nya onlineplattformen.

Läs även: Analytiker hade väntat sig det svagaste kvartalet för H&M på 18 år


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

MEST LÄST PÅ VA.SE

Senaste dygnet I veckan
  1. PR-veteranen som upptäckte Greta Thunberg – och anklagades för att utnyttja hennes framgång
  2. Oroväckande tecken: Danmarks tredje största bank betalar för att folk ska ta bolån
  3. Vikande konjunktur och låga räntor får bostadsmarknaden att ljusna
  4. Wikipedia kompletterar svensk historia – för att göra den mer jämställd
  5. Harvardforskarna: Kvinnliga chefer presterar bättre än manliga
  1. Oroväckande tecken: Danmarks tredje största bank betalar för att folk ska ta bolån
  2. Viktigaste faktorn till en framgångsrik start-up – enligt stjärnentreprenören som sålde sin app för 816 miljoner
  3. Stressdoktorns recept: Så kan du vaccinera dig mot stress i höst
  4. PR-veteranen som upptäckte Greta Thunberg – och anklagades för att utnyttja hennes framgång
  5. Analytikern: Butiksdöden är inte e-handelns fel

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.