Fotograf: TT

Swedbank släpper maskerad rapport från externa utredaren – Bonnesen får sitta kvar

Swedbank lovar "djupare analys" av penningtvättsärendet och har fortsatt förtroende för vd:n Birgitte Bonnesen. Det uppger storbanken efter efter att ha tagit del av en statusrapport från externa utredaren som granskat uppgifterna i SVT:s avslöjande.

Swedbank ska genomföra en "djupare analys" av penningtvättsärendet.

Det skriver bankens ordförande Lars Idermark i ett pressmeddelande efter att banken offentliggjort den statusrapport som Forensic Risk Alliance (FRA) författat.

Han betonar även att styrelsen har fortsatt förtroende för vd Birgitte Bonnesen.

"Efter att ha tagit del av statusrapporten från FRA bekräftar Swedbanks styrelse sitt fortsatta förtroende för vd och hennes förmåga att leda och driva bankens arbete för att motverka penningtvätt", skriver styrelseordföranden.

"Styrelsen är fast besluten att säkerställa att ledningen för banken har alla nödvändiga resurser för att fortsätta driva detta viktiga arbete. Därför har styrelsen beslutat att genomföra en djupare analys i samarbete med relevanta myndigheter", fortsätter Lars Idermark.

Birgitte Bonnesen säger enligt pressmeddelandet att banken kommer att fortsätta investera i bankens processer och i teknik "för att säkerställa att de ständiga förbättringar vi gör på ett effektivt och uthålligt sätt blir en del av våra dagliga riskhanteringsrutiner". Banken har även beslutat att skapa en specialiserad enhet för "Financial Crime Intelligence" i banken.

Vilka specifika slutsatser FRA eller banken drar av den granskning FRA har gjort nämns inte i pressmeddelandet. Rapporten offentliggörs och är delvis maskerad.

Läs även: Nya turer i Swedbank-härvan: 5 uppseendeväckande detaljer du borde känna till

Preliminär rapport: Går inte att styrka att kundrelationer har avslutats

När Swedbanks svenska del har avslutat granskade affärsrelationer finns det tydliga handlingar i "känn din kund"-system. I Baltikum går det inte att finna handlingar som styrker att kundrelationer har avslutats, även om samtliga huvudkonton har stängts ned.

Det skriver FRA, som har granskat de 50 kunder som Uppdrag granskning pekat ut som suspekta, i sin preliminära rapport.

Av de 50 företagen som Uppdrag granskning pekat ut anges att några av dessa går att finna i kundregistret i antingen Estland eller Lettland. Där utöver anges det att namnmatchningar går att finna i den svenska verksamheten.

Huvudkontona förefaller, enligt den delvis maskade rapporten, ha funnits i Baltikum där det senast öppnade samt avslutade kontot anges till maj 2017. Inom Sverige anges ett sista öppningsdatum till september 2016 samt ett sista stängningsdatum till juli 2018.

Swedbank skriver i en bakgrundskommentar rörande så kallad "Off boarding", processen där en kundrelation avslutas, att utredningen som föranleder avslutandet av en kundrelation "varierar med komplexiteten av kundrelationen".

Sammantaget avslutade banken 681 utländska kundrelationer i Baltikum under 2017 samt 205 stycken under 2018, enligt Swedbanks bakgrundsmaterial.

FRA:s granskning är relaterad till de 50 namn som banken har fått av SVT:s Uppdrag granskning. Den första fasen, som nu offentliggörs, har begränsats till dessa 50 namn, medan kopplingar till andra konton och liknande görs i andra fasen.

FRA har inte haft frihet att själva söka i Swedbanks system. Banken har utfört sökningar åt FRA, som inte har kunnat verifiera om den data som har kommit fram är korrekt och fullständig. Fältarbetet utfördes mellan den 27 februari och den 19 mars. Det betonas på flera sätt att den första fasen av granskningen är begränsad.

När det gäller nedstängning av vissa icke namngivna kunders konton noteras att det inte alltid framgår om kontona har avslutats på bankens eller kundens begäran.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST